THẦN KHÍ HOẠT ĐỘNG
THƠ SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT  III TN (C)
                          (Lc 1, 1-4  ; 4, 14-21)

P. Trần Đình Phan Tiến (bước theo)

 Thiên Chúa ngự trị giữa con người

Ban tràn Thần Khí thật tốt tươi

Trăm hoa đua nở khoe tình Chúa

Vũ trụ dâng lời chúc ngợi khen

Thần Khí Thiên Chúa luôn vững bền

Tác nên mọi sự từ Thiêng Thánh

Để loài nhân thế biết kính tôn

Thiên lý càn khôn hằng vĩnh tồn

Soi dẫn con bước trên đường Thánh

Còn ân sủng nào sánh đẹp hơn ?

Thần Khí siêu linh vượt phàm trần

Thúc đẩy “Con” trên đường tiến đức

Trước Nhan Thiên “Con” thật sự cần

Tung hô Thần Khí Đấng vạn năng

Nếu không có Ngài sao “Con” bước?

Thẳng lối Ngài đi tránh phàm trần

Ngày “Con” nhập thể trong hạ giới

Ngài đỡ nâng “Con” chẳng lạc lối

Theo bước Ngài đi “Con” thực hành

Vũ Môn Thiên giới “Con” còn giữ

Chân lý Thiên ân đem giảng truyền

Cứu đời tội lụy nhiều vấp phạm

Tỏ dấu tình yêu thuở bao đời

Nay đã “ứng nghiệm” Lời Kinh thánh

Cha đã sai “Con” xuống thế trần

Xức dầu tấn phong lòng hoan lạc

Để “Con” giảng rao Nước Chúa Trời

Cho kẻ nghèo hèn ở khắp nơi

Bôn ba muôn dặm truyền chân lý

Cứu đời hết khổ khỏi hiểm nguy

Năm Ân Thánh  rao truyền tôn chỉ

Thần Khí Cha thương luôn soi dẫn

Thấm nhuần thiên đức đượm bội phần

Rao truyền chân lý cứu muôn dân

Tin Mừng cứu độ “Con” ban phát

Cho kẻ nghèo hèn biết cậy trông !

Kẻ bị tù đày được ân xá

Kẻ mù lòa được mở mắt ra

Kẻ nô lệ sẽ được thái hòa

Thật là một năm đại Hồng Phúc. Amen.

 

27/01/2013

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà