Trang Độc Giả


XIN CHO CON ĐƯỢC YÊU MẾN NGÀI

Gia Tuấn Anh

Thánh Phaolô là tác giả trong bộ Tân Ước trình bày về Chúa Thánh Thần nhiều nhất. Trong đó ngài liệt kê chi tiết về 9 đặc sủng và 9 hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Các đặc sủng của Chúa Thánh Thần và những đặc điểm

(1 Cô-rinh-tô 12) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ

-         Ơn khôn ngoan

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Ơn hiểu biết

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Đức tin

-         Chữa bệnh

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Phép lạ

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Nói tiên tri

+    Dùng trong việc nói chuyện với con người để xây dựng, khích lệ.

+    Dùng để xây dựng hội thánh

+    Cao trọng hơn đặc sủng nói tiếng lạ

+    Được dùng cho những người tin

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Phân định thần khí

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Nói tiếng lạ

+    Là nói chuyện với Thiên Chúa, bởi không ai có thể hiểu được

+    Được sử dụng để tự xây dựng cho chính mình

+    Cần xin thêm ơn giải thích

+    Được dùng cho những người không tin

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

-         Giải thích tiếng lạ

+    Có giới hạn khả năng

+    Có giới hạn về thời gian

Đặc sủng là những ân huệ thiêng liêng mà Chúa Thánh Thần ban tặng nhưng quan trọng nhất phải thực hiện các ân sủng ấy trong lòng mến.

 

Các hoa quả của Chúa Thánh Thần và các thuộc tính đối lập

(Ga-lat 5) Còn hoa quả của Thần Khí là: tình yêu, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

-         Tình yêu

-         Hoan lạc

-         Bình an

-         Nhẫn nhục

-         Nhân hậu

-         Từ tâm

-         Trung tín

-         Hiền hoa

-         Tiết độ

Đối lập với hoa quả của Thần Khí là những kết quả của cuộc sống theo sự dẫn dắt từ xác thịt, đó là những thuộc tính: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. 

 

Lạy Chúa, nếu được xin Ngài một điều, thì hãy ban cho con lòng yêu mến Ngài.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà