Trang Độc Giả


NGÀY VUI DÂN CHÚA

Antôn Lương Văn Liêm

 Hôm nay kết thúc ngày vui

Những ngày Đại Hội tưng bừng diễn ra

Trung, Nam và Bắc tụ về

Trong tình hiệp nhất, yêu thương dâng trào

Hăng say, nhiệt huyết, chuyên cần

Từ hàng giáo sĩ tới hàng giáo dân

Hăng say góp ý, nguyện cầu

Tìm con đường mới, khai trào phát huy

Con thuyền Giáo Hội nước nhà

Hiên ngang vượt sóng, tới bờ yêu thương

 

****

Trên cao Chúa ghé mắt nhìn

Đàn con của Chúa đang tìm hướng đi

Mỉm cười Chúa chúc phúc lành

Đổ tràn thần khí soi lòng dẫn dưa

Dẫu cho còn đó khó nguy

Mỉm cười Chúa nói có Ta lo gì

Khi xưa Ta đã hứa rằng

Thầy luôn ở giữa anh em mọi ngày

Khó khăn rồi sẽ vượt qua

Hãy luôn hiệp nhất, yêu thương, song hành

 

****

Xin Dâng lên Chúa nhân lành

Muôn lời chúc tụng, ngàn lời tạ ơn

Đã thương chúc phúc đồng hành

Ban cho Giáo Hội muôn vàn ơn thiêng

Kính dâng Thánh Mẫu La Vang

Những ngày đại hội như ngàn sắc hoa

Nguyện xin Mẹ Chúa Thiên Đình

Ra tay nâng đỡ chở che phù trì

Hàng Giáo Phẩm, trung kiên vững

Linh mục đoàn, thánh thiện, chuyên cần

Hàng tu sĩ, luôn nhiệt huyết

Triệu triệu con chiên cộng tác hăng say

Xây nhà Giáo Hội vững kiên

Hăng say loan báo Tin Mừng khắp nơi.

 

Sài Gòn ngày 25/11/2010