Trang Độc Giả

 

MẸ SẦU BI


Hư Vô


Thuở ban đầu thiên thần loan báo
Mẹ hoan hỉ khiêm hạ xin vâng
Sứ thần Chúa dặn ân cần
Mang thai là bởi Thánh Thần trao ban

Ngày sinh Chúa Be lem lạnh giá
Cảnh cơ hàn Chúa đã sinh ra
Lòng Mẹ đau cắt ruột da
Khổ đau để Chúa sinh ra nghèo hèn

Ngày cắt bì bồng vào đền thánh
Cửa đền thờ ông thánh trực trông
Si-mê-on ẵm Chúa vào lòng
Nói rằng Mẹ chịu trong lòng dao đâm

Giữa đêm đen mịt mù tăm tối
Mẹ cùng con cất bước trốn đi
Kìa vua ác đang đi kiếm tìm
Vội lên đường ôm con mình chạy trốn

Lạc mất Chúa ba ngày tìm kiếm
Mẹ bồn chồn lo lắng khôn nguôi
Đền thờ gặp lại Con Người
Con Mẹ làm việc của Người Cha sai

Ba năm Chúa truyền rao khắp chốn
Mẹ theo cùng chia sẻ gian nan
Cùng chung gánh tội người phàm
Kẻ chê người nhạo gian nan không từ

Đường gập gềnh núi Sọ lao đao
Mẹ nhìn con nước mắt tuôn trào
Than ôi sự khổ biết bao
Thấy con vác nặng lòng đau não nề

Đồi hoang vắng thập tự loang máu
Thánh giá chiều treo xác con yêu
Ngậm ngùi cay đắng trong chiều
Xác con Mẹ ẵm bao điều xót xa

Nữ Vương ban sự bình an
Nữ Vương rất thánh tuôn tràn muôn ơn
Đồng Công cứu chuộc loài người
Xin Mẹ che chở cuộc đời chúng con