Cuộc Sống Muôn Màu


 Những ngã ba sông tuyệt đẹp trên thế giới

Theo Vietnamnet

Trong địa lý, hợp lưu hay còn gọi là ngã ba sông là nơi gặp nhau của hai hay nhiều dòng chảy. Đôi khi, những nơi này lại tạo nên cảnh quan hết sức kỳ thú.

Những hợp lưu dưới đây cho thấy hình ảnh tương phản ấn tượng giữa các dòng chảy và bạn có thể nhìn rõ ranh giới giữa chúng, nơi hai (hoặc ba) con sông có màu sắc khác nhau cùng kết hợp lại để tạo thành một dòng sông lớn hơn.


Nơi giao nhau của sông Rhone và sông Arve, Thụy Sĩ.

Hợp lưu của ba con sông Danube, Inn và Ilz, Đức.

Ngã ba sông của sông Alaknanda và sông Bhagirathi, Ấn Độ.

Nơi gặp gỡ của sông Mosel và sông Rhine, Đức.

Cảnh quan tuyệt đẹp tại nơi giao nhau giữa sông Green và sông Colorado, Utah, Mỹ.

Hợp lưu của sông Thompson và sông Fraser, Canada

Có thể nhìn thấy rõ ranh giới của sông Rio Negro và sông Solimões Rio, Brazil.

Sông Jialing và sông Dương Tử giao nhau tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Một nhánh của sông Uruguay Rio đổ vào sông mẹ tại tỉnh Misiones, Ác-hen-ti-na.

Hợp lưu của sông Ohio và sông Mississippi, Illinois, Mỹ.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà