Cuộc Sống Muôn Màu


Nếu vạn vật hình vuông...

Nhật Hạ
Theo Xinhua

Vạn vật đều có hình dạng riêng. Bạn nghĩ sao nếu mọi thứ trên trái đất biến thành hình vuông?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà