Cuộc Sống Muôn Màu


Độc đáo những cuốn sách... điêu khắc

Nhật Hạ
Theo Odd

TPO - Những cuốn sách đã trở thành tác phẩm 3D rất sinh động nhờ khối óc đầy sáng tạo và đôi tay tài hoa của nghệ sỹ tài ba Alexander Korzer - Robinson.

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185241&Width=450 

Nghệ sĩ Alexander Korzer - Robinson đã nghiên cứu rất nhiều cuốn sách để thực hiện các tác phẩm của mình. Ông cho biết: "Sáng tạo của tôi dựa trên việc cắt những hình ảnh minh họa trong cuốn sách và bỏ đi những phần còn lại. Những hình ảnh trên tác phẩm của tôi hoàn toàn là những hình ảnh có sẵn trong cuốn sách đó. Kết quả cuối cùng là một cuốn sách có chiều sâu với các hình ảnh 3D sinh động".

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185243&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185244&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185245&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185246&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185247&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185248&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185249&Width=450 

Ông cho biết ý tưởng tạo nên những tác phẩm tuyệt vời như thế, xuất phát từ việc ông muốn có một cách trang trí các cuốn sách thật đặc biệt và bắt mắt.

Tiếc rằng những cuốn sách này không còn mở ra được nữa nhưng chúng vẫn là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn có thể treo chúng trên tường để trang trí cũng rất thú vị đấy!

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185250&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185251&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185252&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185253&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185254&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185255&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185256&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185257&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185258&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185259&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185260&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185261&Width=450 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185262&Width=450 

Các tác phẩm của ông từng được trừng bày ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ….

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà