Cuộc Sống Muôn Màu


Ngao du thiên hạ thưởng ngoạn hoa

Ái San

1. Vườn hoa Keukenhof, Hà Lan

 

2. Vườn thực vật quốc gia Kirstenbosch, Nam Phi

 

3. Vườn hoa Monet, Pháp

 

4. Vườn hoa Chaumont Sur Loire, Pháp

 

5. Vườn hoa Mah Fah Luang, Thái Lan

 

6. Vườn hoa Quốc tế Epcot, Florida, Mỹ

 

7. Vườn hoa Quốc tế Melbourne, Úc

 

8. Vườn hoa Van Dusen, Vancouver, Canada

 

9. Vườn hoa Balboa, San Diego, Mỹ

 

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà