Cuộc Sống Muôn Màu


300 học sinh "báo hiếu tập thể"

Theo 24h

Không chỉ có giáo viên, học sinh từ các trường tiểu học trong thị trấn có mặt mà rất đông người thân gia đình và bạn bè, quan khách khắp nơi cũng đã tới dự. Một phụ huynh cảm động rơi lệ, bồi hồi phát biểu: “Lần đầu tiên được con cái rửa chân, bản thân tôi cũng ghi nhận được nghĩa cử sâu xa này”.

Cuối hoạt động, đại diện học sinh thay mặt thế hệ trẻ đọc diễn văn cảm ơn, gửi lời hứa quyết tâm tu dưỡng và duy trì truyền thống tôn sự trọng đạo, kính lão đắc thọ.

Một số hình ảnh trong hoạt động mừng lễ Trùng Dương:

300 học sinh rửa chân cho cha mẹ, ông bà

Hoạt động được tổ chức mừng lễ báo hiếu Trùng Dương

Rất nhiều phụ huynh đã cảm động rơi lệ....

... trước những nghĩa cử cao đẹp này

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà