THÁNH ULRIC, GIÁM MỤC GP. AUGSBURG

Ngày 10/07

THÁNH ULRIC, GIÁM MỤC GP. AUGSBURG

Con trai của bá tước Hucbald vùng Suabia, thánh Ulric, được sinh ra tại Augsburg vào năm 890 và được giáo dục tại tu viện St. Gall từ năm lên bảy. Năm mười sáu tuổi, ngài được chuyển qua sự quản lý của Giám mục Adalbero Giáo phận Augsburg, là người đặt ngài làm thị thần và sau này tấn phong ngài làm Giám mục. Người thanh niên trẻ bước theo con đường của Thiên Chúa đầy khôn ngoan và thực hiện những bổn phận của mình với lòng cung kính hết mực và vô cùng thận trọng. Ngài luôn sốt sắng cầu nguyện, siêng năng trong việc học tập, và hào phóng với người nghèo. Ý thức về sự mong manh của đức khiết tịnh, ngài tránh xa mọi mối nguy cơ có thể xảy ra, ngài nghĩ rằng: “Bỏ đi những vật dễ cháy, là đã dẹp được đám cháy.”

Vào năm 923, Vua Henry the Fowler đặt ngài làm Giám mục tại Augsburg. Kể từ khi quân Magyars xâm lược nước Đức, cướp bóc thành phố, phá hủy thánh đường, thì việc đầu tiên của vị Giám mục thánh thiện này là nâng đỡ tâm hồn của mọi người. Ngài cho xây dựng một đền thờ nhỏ và cống hiến cho sự chỉ dẫn, sự động viên và niềm an ủi của đàn chiên bằng cách làm việc hàng giờ liền và cầu nguyện liên lỉ. Hàng năm, ngài làm một chuyến viếng thăm giáo phận của mình và tổ chức các hội nghị cho các giáo sĩ nửa năm một lần.

Trong năm 955, quân Magyars lại tấn công Augsburg một lần nữa. Nhưng lần này, họ bị đánh chặn và đẩy lùi, dân chúng tin rằng chiến thắng này là nhờ những lời cầu nguyện của vị Giám mục thánh thiện của họ, người mà liên tục khẩn nài cho đoàn chiên, như Moses (Mô-sê) khẩn nài với Thiên Chúa trên núi. Những năm sau đó, Thánh Ulric về hưu và yên nghỉ tại tu viện St. Gall năm 973. Những kỳ tích được ghi tạc trên mộ ngài khiến Giáo hoàng John XV tuyên thánh ngài vào năm 993 - Lễ tuyên thánh đầu tiên do Giáo hoàng chủ sự được ghi nhận.

------------------------------
Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Thánh Ulric, Giám mục của Ngài, nên cao trọng bởi sự mục vụ ân cần và lòng từ bi đối với những người nghèo khó. Xin giúp chúng con là những người ca tụng công đức của Thánh nhân hằng noi gương lòng nhân hậu của ngài. Amen.

------------------------------
Chuyển ngữ: Joseph Huy Tuấn
Hình ảnh: Joseph Đức Anh
Lives of the Saints. © 1999, 1993, 1955 by Catholic Book Publishing Corp., N.J.