Thánh Catarina Rixi (1522-1590)

Ngày 13/02 

Thánh Catarina Rixi (1522-1590)

 

Alêxanđrina sinh năm 1522 trong một gia đình họ Rixi ở Florentia, nước Ý. Lúc lên 13 tuổi, Alêxanđrina vào tu dòng nữ Đa Minh. Khi là nữ tu, Alêxanđrina chọn tên Catarina.

 

Ngay lúc còn trẻ, Catarina đã có một tình yêu thâm sâu đối với cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu. Thánh nữ thường hay suy gẫm về những nỗi thống khổ của Chúa. Chúa Giêsu đã ban cho thánh nữ đặc ân lớn lao là được mang những thương tích của Chúa trong mình. Và Catarina rất đỗi sung sướng lãnh nhận mọi đau đớn nơi những vết thương này.

 

Thánh nữ Catarina Rixi rất có lòng cảm thương đối với các linh hồn tội nghiệp đang phải đau khổ trong chốn luyện hình. Thánh nữ nhận thấy họ đang khao khát mong mỏi được ở với Thiên Chúa trên thiên đàng biết bao. Thánh nữ cũng nhận thấy thời gian trong luyện ngục dường như kéo dài đến vô tận. Thánh Catarina cầu nguyện và làm việc sám hối thay cho họ.

 

Lần kia, Chúa cho thánh nữ biết có một người đang ở luyện ngục. Catarina đã đặc biệt dâng hiến tình yêu của mình để chịu đau khổ thay cho linh hồn ấy. Thiên Chúa chấp nhận lời khấn xin của Catarina và thánh nữ đã phải chịu đau khổ dữ dội suốt bốn mươi ngày. Sau một cơn đau bệnh kéo dài, thánh nữ Catarina Rixi đã qua đời vào độ tuổi 68. Đó là ngày mùng 2 tháng Hai năm 1590. Catarina Rixi được đức thánh cha Clêmentê XII tôn lên bậc hiển thánh năm 1747.

 

Chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đáng thương trong luyện ngục bằng những lời cầu nguyện như thánh nữ Catarina Rixi đã làm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ chóng được hưởng nhan thánh Chúa. Khi ở trên thiên đàng, chắc chắn họ sẽ lại cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta.