TÂN CHÂN PHƯỚC LM. SOLANUS CASEY

Ngày 20/11.

TÂN CHÂN PHƯỚC LM. SOLANUS CASEY

Lm Solanus Casey sinh ngày 25-11-1870 trong một gia đình người Ai-len có 16 người con ở Oak Grove, Wisconsin, Hoa Kỳ. Lúc 21 tuổi, Casey vào chủng viện Thánh Phanxicô ở Milwaukee và gặp khó khăn trong việc học tập. Năm 1896, ngài rời chủng viện và vào Dòng Capuchin ở Detroit, với tên dòng là Solanus.

Ngày 24-7-1904, Casey được thụ phong linh mục, nhưng vì kiến thức thần học yếu kém, ngài không được giảng thuyết và giải tội. Trong 14 năm làm người trông coi nhà thờ ở Yonkers, New York, người ta phát hiện ngài có tài ăn nói lưu loát.

Ngài phục vụ tại giáo xứ Manhattan và Harlem trước khi tới Detroit, và trông coi nhà thờ 20 năm tại tu viện Thánh Bonaventura. Mỗi chiều thứ Tư, ngài lo mục vụ cho các bệnh nhân.

Năm 1946, vì bị bệnh và yếu sức, ngài được đưa tới nhà tập Dòng Capuchin ở Huntington, Indiana, và sống tại đây tới khi nhập viện tại Detroit năm 1956. Ngài qua đời ngày 31-7-1957, hưởng thọ 86 tuổi. ĐGH Gioan Phaolô II tôn ngài là bậc đáng kính năm 1995.

Ngày 18-11-2017, ĐGH Phanxicô tuyên chân phước cho ngài. ĐGH Phanxicô nói: “Là môn đệ khiêm nhường và trung tín của Đức Kitô, Lm Solanus Casey nổi bật trong việc không mệt mỏi phục vụ người nghèo. Mong sao việc làm chứng nhân của ngài giúp ích cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân sống vui mừng làm mối liên kết giữa việc loan báo Tin Mừng và yêu thương người nghèo”.