Chân phước Maria Mađalêna Matinengô

Ngày 28/07

Chân phước Maria Mađalêna Matinengô

 

Maria Mađalêna Matinengô sinh năm 1687 tại Brêscia, nước Ý. Thân mẫu Maria qua đời ít lâu sau khi sinh hạ ngài. Lúc còn nhỏ, Maria chịu ảnh hưởng của các vị thánh; và ngài đã cố gắng bắt chước họ trong cầu nguyện và thực hành các việc đền tội.

 

Lên 18 tuổi, Maria Mađalêna Matinengô gia nhập hội dòng các nữ tu Capuxinô tại quê nhà. Ngài đã sống một cuộc đời cầu nguyện, đền tội; và Thiên Chúa đã ban cho ngài những ân sủng đặc biệt, kể cả ơn làm được phép lạ. Sơ Maria đặc biệt tận hiến đời mình cho Chúa Giêsu Tử Nạn và thường hay suy gẫm từng cực hình mà Người đã chịu để cứu chuộc các tội nhân.

 

Nhiều người đã đến với sơ Maria xin lời cầu nguyện, và sơ đã khích lệ cũng như giúp họ nhận ra những điều cần làm để loại bớt những khó khăn trong cuộc sống. Đôi lúc, sơ Maria có thể đọc được những tư tưởng của họ và tiên báo cả những biến cố tương lai.

 

Sơ Maria Mađalêna Matinengô phục vụ cộng đoàn qua các chức vụ tập sư và giữ cổng; và chị em cũng chọn ngài làm Mẹ bề trên hai nhiệm kỳ. Maria là người khôn ngoan, quảng đại và có thể làm bất cứ việc gì khi chị em cần đến. Maria Mađalêna Matinengô qua đời năm 1737, lúc được 50 tuổi. Ngài được đức thánh cha Lêô XIII tôn phong lên bậc chân phước.

 

Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu Tử Nạn bằng việc chu toàn thật tốt những nhiệm vụ được trao phó cho mình, nhất là những công việc chúng ta không ưa thích. Thay vì phàn nàn về những chuyện vặt vãnh trong nhà hay việc học ở trường, chúng ta hãy xem đó như các việc đền tội mà các việc này sẽ giúp chúng ta càng ngày càng trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn.

 

SUSAN HELEN WALLACE, FSP