Thánh Têphanô Tông Đồ


Gương thánh nhân:

Thánh TÊ-PHA-NÔ , Tử Đạo Tiên Khởi  
Sưu tầm

            Thánh sử Luca đã kể lại tiểu sử và cuộc tử đạo anh dũng của thánh Têphanô, trong sách “Công vụ Tông đồ” như sau:

            “Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa hy Lạp kêu trách những Do Thái bản sứ, vì trong những việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói:

Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần khí và khn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.

Lời Chúa vẫn lớn lên, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Ong Têphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm  nô lệ được giải phóng, gốc Kyrênê và Alêxanria, cùng với một số người gốc Kilikia và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Têphanô. Nhưng không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.

Bấy giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng:

Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môisê và Thiên Chúa.

Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu ông đến thượng Hội Đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng:

Tên này không nói những lời xúc phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giêsu người Nazareth ấy sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môisê đã truyền lại cho chúng ta.

Toàn thể cử tọa trong Thượng hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Têphanô, họ thấy mặt ông giống như một thiên sứ.

Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Têphanô:

Có đúng như vậy không ?

Ông đáp:

Thưa anh em, thưa các bậc tiền bối, xin nghe tôi đây: Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Apraham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn đang ở miền Mêxôpôtamia, trước khi ông đến ở Kharan. Người phán với ông: Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng ngươi, và đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ong liền bỏ xứ sở người Can-đê mà đến ở Kharan. sau khi thân phụ qua đời. Người bảo ông rời bỏ nơi đấy đến đất này, nơi anh em hiện đang ở. Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một t6ác đất cũng không, nhưng hứa ban cho ông cũng như dòng dõi ông đựoc chiếm hữu đất này, mặc dầu bấy giờ ông không có con. Thiên Chúa phán với ông rằng dòng dõi ông sẽ trú ngụ nơi đất khách quê người, và người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và ngựơc đãi họ trong vòng bốn trăm năm. Người lại phán: Nhưng ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phựơng ta tại nơi này.

Rồi Người ban cho ông giao ước, mà dấu chỉ là phép cắt bì; và như thế, sau khi sinh ông Isaac được tám ngày, ông làm phép cắt bì cho con; ông Isaac cũng làm như thế cho ông Giacóp, và ông Giacóp đã làm như thế cho mưòi hai tổ phụ”.

Và Têphanô kể tiếp công cuộc dân Do Thái bị làm nô lệ Ai Cập, nhờ Môisen cứu dẫn về đất Chúa hứa, rồi kết luận:

“Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ d0ã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận  Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.

         Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên,và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

         Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa.

Ông nói:

         - Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.

         Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vàoông và lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên         là Sao-lô. Họ ném đá ông Tê-pha-nô đang lúc ông cầu xin rằng:

            -Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con

          Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng:

            -Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội nầy.

          Nói thế rồi ông an nghỉ (Tđcv,6,1-7,60).

           Các đầu mục dân Do Thái đã ném đá thánh Tê-pha-nô chết cách dã man thế nào, thì sau này họ cũng đóng đinh Chúa Giêsu chết đau khổ trên thập giá như vậy. Chúa Giêsu vì thương loài người mà chịu đóng đinh thế nào, thì thánh Tê-pha-nô cũng vì đức ái mà cịu ném đá như thế, như lời thánh Phun-guen-xi-ô nói:

            “Đức ái đã đem Chúa Giêsu từ trời xuống đất thì cũng đức ái đã nâng Tê-pha-nô từ đất lên trời.Đức ái đã có trước nơi Đức Vua, thì chính Đức ái ấy sau đó đã sáng ngời nơi người chiến sĩ”.

             “Để đón nhận triều thiên như tên mình giợi lên ý nghĩa, Tê-pha-nô đã lấy đức ái làm khí giới và dùng đức ái để chiến thắng mọi nơi. Vì lòng mến Chúa, ngài không lùi bước trước những người Do-Thái độc ác; vì lòng yêu người, ngài cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình. Vì bác ái, ngài thuyết phục kẻ lầm lạc để họ hối cải; vì bác ái, ngài cầu nguyện cho kẻ ném đá mình cho khỏi bị phạt”.

            “Đức ái quả là nguồn mạch về cội rễ mọi sự lành, là pháo đài kiên cố, là đường dẫn về trời. Ai đi trong đức ái sẽ không thể lạc đường, không thê sợ hãi, chính đưc ái sẽ hướng đạo, che chở và dẫn đưa người ta đến đích”.

Quyết tâm

            Noi gương thánh Tê-pha-nô, sống bác ái, can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người, và săn sàng tha thứ cầu nguyện cho kẻ làm hại làm khổ mình .

Lời nguyện

            Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy.              

            Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn, để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại, mà yêu thương ngay cả địch thù.

            Chúng con cầu xin …

Trang chủ

Trang các Thánh