Thánh Têphanô Tông Đồ


LỄ THÁNH STEPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Mt 10, 17 – 22

"Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội  đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.  Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Hồi còn nhỏ, một hôm trong giờ giáo lý ban chiều, tôi gây sự với một bạn cùng lớp. Sau đó, hai đứa kéo nhau ra đường để bịch nhau, những đứa khác đứng ngoài hò reo vang dậy để cổ vũ. Tôi to con nên đè thằng bạn xuống dưới làm cho nó bị ngộp thở. Đang trong cơn khốn khó, địch thủ của tôi quơ tay vớ được một cục đá bên đường và cầm lấy đập vào đầu tôi, máu tuôn xối xả. Bất ngờ và choáng váng vì bị đá đập, lại thêm phát hoảng khi thấy máu chảy đầm đìa, tôi tưởng là mình sắp chết vì mất máu nên vội buông địch thủ, ôm đầu chạy về nhà,vừa chạy vừa khóc mếu máo. Lần đó, tôi bị khâu 3 mũi trên đầu và vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác bị đá đập vào đầu cho đến ngày nay.

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ vị Thánh Tử Đạo không chỉ bị một hòn đá ném vào đầu, nhưng đã bị ném đá cho đến chết, đó là Thánh Stephano Tử Đạo tiên khởi. Cuộc sống và cái chết anh dũng vì Đạo của Thánh Stephano đã ứng nghiệm mọi lời Đức Giesu Kito tiên báo trong bài Phúc Âm hôm nay. Đồng thời cuộc sống và cái chết ấy cũng đã họa lại theo đúng từng chữ , từng chi tiết cuộc sống và cuộc tử nạn của Đức Kito , Thầy Chí Thánh. Hơn thế nữa, trước lúc lâm chung , Thánh Stephano đã noi gương Thầy mình, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ ném đá mình. Bởi đâu Thánh nhân có được sức mạnh thần kỳ ấy? Phải chăng bởi sức riêng của Ngài ? Thưa không. Vậy bởi đâu ? Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta trong bài Phúc Âm hôm nay : “Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con mọi sự…”Vâng, chính Thánh Thần dạy ta mọi sự, không chỉ dạy phải nói cách nào mà hơn nữa dạy ta phải sống thế nào và phải chết ra sao để đúng với danh nghĩa là một Kito hữu.

Abraham Lincoln có một viên đại úy cận vệ rất can đảm, lúc nào anh cũng muốn đòi Tổng Thống cho anh ra chiến trường để chiến đấu chứ không thích làm công việc cận vệ kiêm thư ký tẻ nhạt và chán ngắt hằng ngày. Một hôm Tổng Thống nói với anh:”Này anh, anh cứ đòi chết cho tổ quốc ; nhưng lúc này tôi lại đang muốn anh sống cho tổ quốc cơ!”. Các Kito Hữu chúng ta lúc này đây có lẽ chưa có cơ hội chết vì Giáo Hội như Thánh Stephano, nhưng chắc chắn chúng ta đang được mời gọi sống cho Giáo Hội. Vậy hãy xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng ta cách sống thế nào để mọi người nhìn vào cuộc sống của chúng ta, họ có thể nhận ra Chúa và Giáo Hội.  Amen.

Trang chủ

Trang các Thánh