Thánh Têphanô Tông Đồ


LỄ THÁNH STÊPHANÔ
Mt 10, 17- 22 

Hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội mừng kính Thánh Stêphanô, một phó tế chiếm một địa vị đặc biết trong bảy vị phó tế tiên khởi của cộng đoàn Giêrusalem (Cv 6,5). Một người đầy hồng ân, sức mạnh, khôn ngoan và Thánh Thần (Cv,68-10). Thánh nhân mang lấy cái chết vì bảo vệ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Thánh nhân là một người sống trọn vẹn giáo huấn được dạy bảo qua Lời Chúa hôm nay. Ngài đã đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi là chịu chết để làm sáng danh Thiên Chúa.

Con đường mà vị Thầy chí thánh đã từng cảnh báo: “Hãy coi chừng người đời... sẽ nộp... đánh đập anh em...”. Bị bách hại là số phận thường tình của người môn đệ. Nhưng Chúa GIêsu cho biết chúng ta sẽ không bị thiệt thòi vì Ngài được Phục sinh thế nào thì Ngài cũng sẽ cho những ai chịu đau khổ với Ngài được dự phần vinh quang như vậy.

Thánh Stêphanô không những là vị thánh tử đạo tiên khởi của Giáo hội mà ngài còn là một gương mẫu của các thánh tử đạo Kitô giáo. Vì đường nét cái chết của thánh nhân được phát họa theo cái chết của Chúa Kitô. Ngài đã dùng máu đào để tuyên xưng niêm tin vào Chúa Giêsu. Đồng thời ngài cũng đã cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ bách hại mình.

Đây quả thật là một vị anh hùng trong đời sống đức tin. Phải có một niềm tin mãnh liệt và một tình yêu dạt dào mới làm nên lòng can đảm của vị anh hùng bất diệt này. Lòng tin và tình yêu mãnh liệt của ngài vào Thiên Chúa được thể hiện rõ nét qua việc trung thành trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Mừng lễ thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên hôm nay, không phải chúng ta nhắc lại chuyện đã rồi và mỉm cười hảnh diện với quá khứ. Nhưng chúng ta chiêm ngưỡng cung cách sống đạo của thánh nhân. Để noi gương ngài, chúng ta dám tin tưởng phó thác mọi sự vào quyền năng của Chúa bằng cách tuân phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, mọi nơi, mọi sự và mọi lúc.

Lạy Chúa, qua lời cầu bàu của thánh Stêphanô, xin ban cho chúng con noi gương thánh nhân biết yêu thương những người không yêu thương mình và yêu thương cả những người đang làm phiền và gây hại cho mình. Amen.

Trang chủ

Trang các Thánh