Thánh Têphanô Tông Đồ


LÀM CHỨNG
Mt 10, 17 – 22

Thánh Stêphanô được rất nhiều người biết đến vì ngài là vị tử đạo tiên khởi trong lịch sử Giáo hội. Ngài là một con người anh hùng và hay tha thứ. Ngài là người đã vẽ lại chân dung Thầy Chí Thánh Giêsu cách tuyệt vời nơi con người của ngài. Ngài đã nói lên lời tha thứ cho những kẻ đã giết ngài: “Xin Chúa đừng chấp tội lỗi của họ”. Đặc biệt, ngài đã được diễm phúc nhìn thấy trời mở ra và được chiêm ngưỡng Đức Giêsu trong vinh quang của Người.

Cuộc đời đích thực của người Kitô hữu là cuộc đời làm chứng liên lỉ về Đức Giêsu Kitô. Thấy trước được điều này nên Đức Giêsu đã nói: “Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.”(Mc 10,18). Nhưng điều đó không có gì phải đáng sợ mà còn trở thành một cơ hội tốt, một lời chúc phúc cho những ai thật lòng sống cho Thiên Chúa và vì Thiên Chúa “phúc cho ai bị bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa . Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”(Mt 5,10-12). Có nhiều phương cách để chúng ta sống đời sống chứng nhân. Nhưng cách làm chứng tuyệt vời nhất là dùng chính cuộc sống và cái chết của mình. Bởi khi làm chứng như thế là chúng ta bày tỏ một tình yêu tha thiết, chân thành và tột bậc cho người mình yêu. “ Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng sống mình vì người mình yêu”(Ga 15,13). Chính Đức Giêsu đã cho chúng ta tình yêu lớn lao đó. Rồi giờ đây, đến lượt chúng ta,chúng ta sẽ đáp lại tình yêu mà chúng ta dành cho Người như thế nào. Câu hỏi ấy dành cho mỗi người chúng ta. Tự mỗi người hãy trả lời riêng với Chúa qua đời sống chứng nhân của mình.

Chúng ta có thể làm chứng bằng cách nói về Thiên Chúa cho người khác, đặc biệt là ta nói cảm nghiệm về Chúa của ta cho người khác.

Chúng ta cũng có thể làm chứng nâng đỡ và trợ giúp cho công cuộc truyền bá Phúc Âm, làm việc từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo khổ . . .

Thánh Stêphanô đã sống cuộc đời chứng nhân của mình bằng cách hy sinh mạng sống mình cho Chúa. Cái chết của ngài mang hai ý nghĩa: một là chứng minh tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa. Hai là nói lên tình yêu của ngài dành cho anh em của mình qua việc tha thứ cho họ. Có thể nói thánh Stêphanô đã hoạ lại cách trung thực bức họa về Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Người, lúc Người ở trên Thập giá.

Có câu chuyện kể rằng: Ngày kia, có một Hoàng đế muốn tập trung lại tất cả các nghệ sĩ trong mọi lãnh thổ của đế quốc để tổ chức một cuộc thi đua. Đề tài của cuộc thi là: “mô tả dung mạo của Hoàng đế”. Các nghệ nhân của nhiều nước mang đủ thứ dụng cụ , đá quý đi theo. Nhưng kỳ lạ là có một phái đoàn chỉ mang theo vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng. . .

Người ta giao cho mỗi phái đoàn một căn phòng ở khu nội cấm trong cung điện. Khi thời hạn ấn định đã mãn. Hoàng đế cho trưng bày tất cả các tác phẩm của các nghệ sĩ. Ông trầm trồ khen bức hoạ của phái đoàn này, thán phục pho tượng của phái đoàn kia . . . Sau cùng, ông đến phòng trưng bày của phái đoàn “ thuốc bóng”, ông chỉ thấy một bức tường bằng cẩm thạch của căn phòng được đánh bóng đến độ khi nhìn vào ông thấy nguyên khuôn mặt của mình hiện ra từng nét . . . và họ đã đoạt giải nhất. Họ hiểu rằng chỉ có Hoàng đế mới có thể hoạ lại chính khuôn mặt của mình cách trung thực mà thôi.

Thánh Stêphanô đã hoạ lại khuôn mặt Đức Kitô bằng cách không ngừng đánh bóng tâm hồn mình bằng loại dầu đánh bóng là tình yêu, sự tha thứ và từ bỏ, nên cuối cùng chân dung hoàn hảo của Đức Giêsu đã hiện ra cách rõ nét và trung thực nơi con người của Thánh nhân cách mồn một. Thật ra không phải thánh nhân đã hoạ lại khuôn mặt Đức Giêsu mà chính Người đã đến với thánh nhân với những đường nét mà chỉ có Người mới biết đích thực là của Người. Còn thánh nhân hay chúng ta chỉ là người cộng tác và chấp nhận cho Đức Giêsu đến với mình mà thôi.

Sứ mạng làm chứng cho Đức Giêsu là sứ mạng cao quý của người Kitô hữu mà qua Bí tích Thêm sức chúng ta đã tự nguyện đón nhận sứ mạng ấy. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho những tâm hồn thiện chí đạt tới đỉnh cao của việc làm chứng . Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta cách rao giảng, cách làm, cách sống để làm chứng nhân cho Thiên Chúa. “ Không phải anh em nói mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em”(Mt 10,20).

Chúng ta biết rằng cuộc đời chứng nhân không được lót bằng thảm lụa nhưng bằng những hy sinh và mất mát. Vì thế, chỉ có những tâm hồn quãng đại và can đảm mới có thể đi đến đích của cuộc đời làm chứng mà thôi. Quảng đại để cộng tác vào chương trình của Chúa và mở lỏng ra để Chúa đi vào vào sử dụng con người của chúng ta. Can đảm để ra đi với sứ mạng được trao phó, can đảm để vui lòng nhận lấy sự chống đối, sự thù ghét của người đời, trong đó đôi khi có cả những người thân của chúng ta nữa. Nhưng tất cả sẽ được đền bù cân xứng “kẻ nào bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát”(Mt 20,22). Chúa sẽ trao cho những kẻ bền đổ phần thưởng dành cho bậc tôi trung. Thánh Stêphanô đã nhận được phần thưởng đó.

Mừng kính thánh Stêphanô hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta biết sáng suốt chọn lựa con đường tiến bước và có đủ sức đi đến cùng con đường ta đã chọn theo gương thánh Stêphanô tử đạo.

Trang chủ

Trang các Thánh