Thánh Phanxicô Xaviê

Suy Niệm

Thêm Yêu Mến Ngài

Phác Hoạ Chân Dung Một Vị Thánh

I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI

Tuổi Trẻ Và Ước Mơ

Ấn Độ : Một Bất Ngờ

Hướng Đến Những Vùng Đất Mới Sứ vụ Moluccas, Nhật bản, Trung Hoa

II. CHÂN DUNG MỘT VỊ THÁNH

Những Hạn Chế và Nỗ Lực Thích Nghi

a. Quyết tâm rao giảng bằng tiếng địa phương.

b. Trần gian không phải là chỗ dựa

c. Hạn chế do quan điểm thời đại

Chân Dung Vị Thừa Sai Nhiệt Thành

a. Nhà Du Thuyết vị tha và phục vụ  :

b. Hoạt động với anh em và trong lòng giáo hội

c. Phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa

III. ĐỂ KẾT


 
Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments

email :  [email protected]