Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê


Đức Thánh Cha hướng tới Thánh Phanxicô Xaviê
làm gương mẫu truyền giáo

Bùi Hữu Thư

PAMPLONA, Tây Ban Nha, ngày 6 tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI đang kêu gọi các tín hữu hãy đi hành hương tại nơi sanh của thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy của các xứ truyền giáo, để giúp cho chuyến đi cuả họ là một biến cố tràn đầy đức tin

Đức Thánh Cha khẳng định điều này trong một điện văn do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh chuyển cho Tổng Giám Mục Francisco Pérez González tại Pamplona. Bản văn được báo Tây Ban Nha Ecclesia xuất bản.

Ngài khuyến khích các tham dự viên cuộc hành hương "Javieradas," đến nơi sanh của vị thánh theo truyền thống hàng năm vào tháng Ba, để “bắt chước nhà truyền giáo cao quý này đã đi khắp thế giới rao truyền Phúc Âm."

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc hành hương phải được sống “như một cơ hội để tăng cường đức tin, để gia tăng sự cam kết cho phù hợp với đức tin trong mọi thời đại, và để gia tăng lòng quảng đại để loan truyền đức tin này cho người khác, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô giữa thế giới hôm nay."

Xin sự cầu bầu của Đức Mẹ, ngài nói, “với lòng mẫu tử dịu hiền, Mẹ sẽ chuẩn bị trái tim của mọi tham dự viên để họ hân hoan tiếp nhận ân sủng của Thiên Chúa.” Vào cuối điệp văn, Đức Thánh Cha ban phép lành cho khách hành hương.

"Javieradas" là hai cuộc hành hương trong hai ngày Chúa Nhật liên tiếp nhân dịp Tuần Cửu Nhật kính Thánh Phanxixô Xaviê. Năm nay hành hương nhằm hai ngày 8 và 15 tháng Ba.

Năm nay, Tổng Giám Mục Pamplona cung hiến điệp văn truyền thống của ngài cho một sự so sánh giữa công trình truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh Phaolô, vì là Năm Thánh Thánh Phaolô, và mời gọi các tín hữu “hãy coi trọng việc Phúc Âm hóa mới” do Đức Thánh Cha tuyên xưng. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là “Các Nhà Truyền Giáo như Phaolô và Xaviê: Khốn cho tôi nếu tôi không truyền giáo!"