Thánh Luca Tông Đồ


 Thánh Luca

Sống đức tin Colonia.

Đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ, chúng ta thường nghe đọc: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có lẽ Bạn cũng đã có lần thắc mắc: Sao lại bảo Tin mừng của Chúa theo Thánh Luca và thánh Luca là ai vậy?

Vâng thắc mắc của Bạn rất đúng. Chúa Giêsu ngày xưa khi đi rao giảng nước Thiên Chúa cho con người ba năm liền, nhưng Ngài không viết một chữ nào để lại. Sau khi ngài chết, sống lại và trở về Trời, vì nhu cầu giảng dậy giáo lý đức tin nước Thiên Chúa, lúc đó các Thánh Tông đồ, những người trực tiếp nghe Chúa giảng dạy giáo lý, nói lại những gì họ đã nghe, đã thấy Chúa nói, Chúa làm hay có những vị như Thánh Gioan, Thánh Matthêo, Thánh Marcô và Thánh Luca viết lại những gì đã nghe, đã thấy, lúc còn đi theo Chúa Giêsu rao giảng.

Có thể nói họ là những chứng nhân đầu tiên hoặc trực tiếp nghe Chúa, hoặc đã được nghe kể về Chúa. Trong đó có phúc âm của Chúa Giêsu do Thánh Luca ghi chép lại. Luca theo Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Colô-sê (4,14) là một y sĩ chữa bệnh.

Theo sách Tông đồ công vụ (27,1) ông là người đi theo Thánh Phaolô trên con đường truyền giáo sang Rôma rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa.Cũng theo thư Thánh Phaolô gửi cho đồ đệ Timo-thêo (2 Tim4,11) Luca là người giúp đỡ thánh Phaolô trong thời gian ngài bị cầm tù trong ngục. Nhưng Hội thánh công giáo lúc ban đầu đã cho Luca là người viết tin mừng Chúa Giêsu vào khoảng năm 80 đến 90, sau khi Chúa Giêsu về trời.

Và Luca đồng thời cũng là tác gỉa ghi chép lại những việc của các Thánh Tông đồ và Hội thánh lúc ban đầu trong sách Tông đồ công vụ cũng vào khoảng thời gian sau năm 80. Ngày nay chắc đã có lần Bạn đã thấy hình ảnh con bò có cánh nơi bìa sách phúc âm Chúa Giêsu, hay đâu đó trong đền thánh nhà thờ có khắc vẽ chạm trổ hình này hoặc trên đầu hoặc dưới chân thánh Luca với cuốn sách phúc âm trên tay.

Tại sao có biểu tượng hình vẽ chạm khắc này và mang ý nghĩa gì? Hình vẽ biểu tượng cho Phúc Âm Thánh Luca là hình con Bò. Ngay phần đầu sách Tin Mừng ông thuật lại khung cảnh Thiên Thần Chúa hiện ra báo tin mừng cho Ông Daca-ria đang lúc ông cử hành phụng tự tế lễ Thiên Chúa trong đền thờ: Lời cầu xin của Ông Bà đã được Thiên Chúa nhậm lời, ông Bà sẽ có con(Lc 1,5-23).

Rồi cảnh Thiên Thần Gabriel hiện đến đưa tin cho Đức Mẹ: Bà sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu sẽ sinh ra làm người (Lc 1, 26-38). Và nhất là bài tường thuật chi tiết về khung cảnh đêm Chúa Giêsu giáng sinh làm người giữa các mục đồng, chiên bò cừa dê và có các Thiên Thần hiện đến.(Lc 2, 1- 20).

Nhờ Thánh Luca ghi chép lại, mà ngày nay Hội Thánh công giáo có được kho tàng giáo lý của Chúa còn được lưu truyền lại bằng ngôn ngữ chữ viết. Và nhất là hình ảnh khung cảnh lúc sinh ra và thời thơ ấu của Chúa Giêsu trên trần gian được ông ghi chép vẽ lại trong bức tranh nhân bản sống động: Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta.

Trang chủ

Trang các Thánh