Thánh Monica


Thánh Nữ Monica Nêu Gương 'Bền Tâm Cầu Nguyện'
Theo : xuanha.net

Kiên nhẫn cầu xin, đó là một lý do để tin rằng tôi sẽ được đền bù một cách rộng rãi.

Quả thế việc trở lại của thánh Augutinh chỉ được ban cho bà thánh Monica sau 16 năm kêu khóc. Nhưng đó cũng là một cuộc trở lại hoàn hảo vô song hơn bà ước nguyện.

Phúc đức cho 2 mẹ con thánh Monica và Augustinô

Tất cả những điều bà ước nguyện chỉ là xin được thấy sự phóng đãng của người con thanh niên được chấm dứt trong giới hạn của hôn nhân. Nhưng bà đã được sung sướng thấy chàng thực hiện những lời khuyên cao siêu nhất của đức trong sạch theo Phúc âm.

Bà chỉ cầu ước cho chàng được chịu phép thánh tẩy, được vào sổ người Công giáo, nhưng bà còn thấy chàng được bước tới chức linh mục và tới địa vị cao cả của chức Giám mục.

Bà chỉ xin Chúa cho thấy chàng thoát khỏi lạc giáo, nhưng Chúa đã biến chàng thành cột trụ Giáo hội và là tai họa cho những bè lạc giáo đồng thời.

Vậy nếu sau một hay hai năm cầu nguyện, bà mẹ đạo đức đó chán nản, nếu sau mười hay mười hai năm, thấy sự dữ cứ tăng thêm, thấy người con đáng thương đó cứ đi sâu vào lầm lạc, vào những cuộc phóng đãng, thấy thêm vào tội không trong sạch cả tội hà tiện và tham lam. Nếu lúc đó bà thất vọng bỏ mọi sự, thì bà đã lầm lẫn biết bao. Như vậy bà đã không làm thiệt hại cho người con biết mấy ư ? và bà đã tự làm cho mình mất một sự yên ủi dường nào. Bà đã làm cho thế hệ của bà và mọi thế hệ sau này mất đi một kho tàng phong phú biết bao.

... Sự từ chối mà bạn phải chịu bây giờ chỉ là sự trì hoãn Thiên Chúa dùng để hun đúc thêm lòng sốt sắng của bạn.

(JB. Saint-Jure,S.J., Tin cậy Chúa quan phòng. tr.97)

------

Chúng ta đang sống trong một xã hội, một thế giới "mì ăn liền", kĩ thuật sáng chế cho mọi cái "instant", mau lẹ, gấp rút...vào internet mà đường chuyền lờ rờ như rùa thì phải đổi ngay để up grade, bỏ internet xài chung với giây điện thoại, mua modem, bỏ modem nối qua cable, không biết sẽ còn gì nhanh hơn nữa.

Điều đó ảnh huởng tới tâm lí, làm ta sốt ruột khi phải chờ đợi, kiên nhẫn đối với bản thân, gia đình xã hội, và cả tôn giáo nữa. Nếu có ai sáng chế ra một cái hộp, chỉ cần bỏ tiền cắc vào, tự động sẽ nhả ra điều ước nguyện như ỳ, kiểu máy bán nước ngọt thì hay biết mấy. Nhưng thực tế có không?

Ai biết được ý của Trời cao? là Đấng phán qua tiên tri Isaia: "Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu." (Is 55,8-9).

Nhiều người cầu xin, Ngài ban cho ngay, nhưng nhiều người xin hoài cũng không được! Nhiều khi còn bị Ngài từ chối, như Ngài đã từng từ chối Con Một Ngài trong vườn Giessimani.

Nhưng có một lời khuyên hay, của vị thánh nào đó:

Khi xin những ơn về phần hồn như xin ơn tin cậy kính mến Chúa..., thì cứ tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban, nhưng những ơn về phần xác như mạnh khỏe, làm ăn, con cái...thì xin để tùy Ngài. Nếu Chúa muốn, nếu có lợi cho linh hồn con, xin Chúa ban cho con, bằng không thì tùy ý Chúa. Con không biết như Chúa.

Như vậy, dù được hay không, ta vẫn được bình an và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng biết mọi sự trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Có một chuyện coi như "khờ khờ", nhưng có thực khờ không?

"Xưa có một người mù, anh ta sống đạo rất tốt lành. Khi nào cầu nguyện, anh cũng kết thúc bằng lời: Nếu điều đó có lợi cho phần rỗi con...

Một hôm người ta dẫn anh tới mồ thánh Tôma Cantobery để xin Người chữa anh khỏi mù.

Sau khi cầu nguyện, mắt anh được sáng. Anh thấy được cảnh vật, người người đi lại...

Nhưng khi về tới nhà, anh buồn, vì anh đã quên câu kết trong lời cầu nguyện.

Anh trở lại mồ thánh Tôma. Anh cầu nguyện:

- Con xin lỗi, lần trước cầu nguyện cùng Ngài, con đã quên thưa: "Nếu điều này có lợi cho con...xin ban cho con". Vậy hôm nay đến đây, con cầu nguyện lại: Nếu điều này có lợi cho linh hồn con, xin Ngài mở mắt cho con, còn không, con xin theo Ý Chúa.

Cầu nguyện vừa xong, anh bị mù lại (ngu quá). Nhưng câu chuyện kết: Tâm hồn anh được tràn ngập bình an.

Bình an dẫn đến hạnh phúc. Bình an là lời hát của các thiên thần khi Chúa giáng sinh làm người. Bình an dưới thế cho người thiện tâm hay người Chúa thương.

Trang chủ

Trang các Thánh