Thánh Gioan Viananey


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIOAN VIANNEY
(Trích trong "Novena to St-John Vianney của Anthony Manuppella)
Sưu tầm

LỜI NGUYỆN XIN (đọc mỗi ngày)

Ôi Thánh Gioan Vianney, vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, ngài đã yêu thương Thiên Chúa và trung thành phục vụ Người với tư cách là một linh mục của Chúa. Giờ đây, ngài được chiêm ngưỡng Chúa trên Thiên đàng. Ngài không bao giờ tuyệt vọng nhưng luôn kiên trì trong đức tin cho đến chết.

Giờ đây, xin thánh nhân nhớ đến những nguy hiểm, sợ hãi và lo âu đang vây bọc con và cầu thay nguyện giúp cho con trong những khốn khó, nhất là ... (ý chỉ đặc biệt).

Ôi Thánh Gioan Vianney, con tin tưởng vào lời ngài cầu bầu. Xin đặc biệt cầu nguyện cho con trong tuần cửu nhật này.

Ngày Thứ Nhất: Thánh Gioan Vianney Chấp Nhận Thập Giá

"Nếu ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình và theo tôi" (Mt 16:24)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, khi còn là chủng sinh, ngài đã gặp nhiều trở ngại trên con đường tiến đến chức linh mục, nhưng ngài nhận biết rằng khi đau khổ là được thông phần đau khổ với Đức Kitô trên đường Can-vê, và vì vậy, nếu theo Chúa có nghĩa là vác đỡ thập giá của Chúa, thì ngài đã đón nhận.

Phương châm của cuộc đời ngài là yêu thương trong đau khổ và chịu đau khổ để sống bác ái. Ngài không nản lòng, nhưng đức tin mạnh mẽ của ngài đã giúp ngài kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu từng ngày trong cuộc sống.

Ôi Thánh Gioan Vianney cao cả, ngài biết con cần gì để được cứu độ, đó là một đức tin mạnh mẽ để có thể chấp nhận Thánh ý Chúa trong mọi sự. Nếu con muốn phụng sự Đức Kitô, con cũng phải vác thập giá mình và theo Người.

Nhờ lời thánh cầu bầu, xin cho con một trái tim đầy can đảm và sức mạnh; xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, và các chủng sinh cũng có được sự can đm và sức mạnh để theo Chúa trọn cả tâm hồn, dù đó là đường lên Cal-vê.

Xin thánh nhân cầu bầu cho con trước mặt Thiên Chúa để con có thể thi hành Thánh ý Chúa, vâng theo các giới răn, và trung thành yêu thương Giáo Hội, là hiền thê của Đức Kitô.
(Đọc lời nguyện xin)

Ngày Thứ Hai: Thánh Gioan Vianney Nhiệt Tâm Vì Các Linh Hồn

"Nếu người ta được cả thế gian mà mất mạng sống, thì nào có lợi gì?" (Mt. 16:26)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, ngài đã dạy dân chúng cầu nguyện "Lạy Thiên Chúa, xin hãy đến với con, để Ngài có thể ngự trong con và con ở trong Ngài". Đời sống của thánh nhân đã thể hiện lời nguyện cầu ấy. Đời sống ân sũng của Thiên Chúa đã tồn tại trong ngài. Vì nhiệt thành muốn cứu chuộc các linh hồn nên ngài đã hoàng toàn tận hiến cho Thiên Chúa qua sự phục vụ vị tha. Ngài đã hết sức tận tụy trong toà giải tội, khi làm Lễ, nơi lớp học, và trong bất cứ hành động nào mà ngài đã thực hiện.

Ôi thánh Gioan Vianney cao cả, xin cho con nhận biết rằng Chúa cũng sẽ ngự trong con khi con được sạch tội. Con biết rằng sự cứu độ linh hồn con là sự chu toàn cuộc đời con nơi trần thế. Xin hãy thức tỉnh con để con biết hy sinh cho sự cứu chuộc các linh hồn.
Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh biết noi gương thánh nhân để trở nên nhiệt thành cho các linh hồn. Xin cho họ nhìn thấy Chúa ngự trong họ và trong tha nhân. Xin cầu cùng Chúa ban cho họ các ơn cần thiết để dẫn dắt mọi người đến ơn cứu độ. Xin cho lời cầu nguyện của thánh nhân cũng là lời cầu nguyện của chính họ: "Nếu con thực sự yêu mến Chúa, con phải hết sức khát khao thấy Chúa được tất cả thế gian yêu mến."
(đọc Lời Nguyện Xin)

Ngày Thứ Ba: Thánh Gioan Vianney, Người Tôn Thờ Bí Tích Thánh Thể

"Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình... Ai ăn thịt và uống Máu tôi, thì người đó ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Gioan 6:53-56)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, ngài đã quá yêu quý Đức Kitô trong Bí Tích Mình Thánh đến độ ngài cầu nguyện hàng giờ trước sự hiện diện của Người. Ngài nói rằng : "... khi Chúa nhìn thấy họ hăng hái thăm viếng Người trong Bí Tích Thánh Thể, Người mĩm cười với họ. Họ đến với một tâm hồn đơn sơ, điều đó rất làm vui lòng Người".

Ôi vị thánh của Thánh Thể, xin cho gương sáng của ngài làm khơi dậy trong con lòng yêu mến Chúa Giêsu trong Bí Tích Mình Thánh. Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin đừng để con nghi ngờ sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô, nhưng xin cho con một đức tin sâu đậm nơi Người.

Xin giúp con đừng sợ hãi để bảo vệ hay rao giảng về sự Hiện Diện Thực Sự Của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Xin cho con đến với Chú với một tâm hồn đơn sơ khi con bầy tỏ những thầm kín của linh hồn trước Thánh Tâm Chúa.

Xin thánh nhân gìn giữ các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh dưới sự bảo vệ liên tục của ngài, để nhờ gương mẫu và sự trợ giúp của ngài, họ được trung thành sùng kính Đức Kitô trong Bí Tích Mình Thánh.

Xin cho đời sống của con phản ảnh niềm tin nơi Thiên Chúa đang luôn luôn hiện diện giữa chúng con. Ôi thánh Gioan Vianney, nhờ sức mạnh của lời ngài cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con có thêm các linh mục sốt sắng với Bí Tích thánh thiện nơi bàn thờ.
(Đọc Lời Nguyện Xin)

Ngày Thứ Tư: Thánh Gioan Vianney, Người Rất Sùng Kính Đức Mẹ

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, cuộc đời ngài đã tận hiến cho Mẹ Maria. Ngài thiết tha cầu nguyện với Mẹ và phó thác đời linh mục cho Mẹ săn sóc. Ngài nài n các tính hữu siêng năng lần chuỗi, đó là kinh nguyện được Mẹ ưa thích. Ngài tóm lượt lý do của lòng sùng kính Mẹ bằng lời nói sau đây: "Để được nhận lời, chúng ta chỉ phải quay về với Đức Mẹ. Tâm hồn của Mẹ chỉ có tình yêu".

Ôi thánh Gioan Vianney cao cả, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và lời cầu bầu của Đức Maria, với tất cả tâm hồn, xin ngài giúp con thay đổi đời sống, noi gương Mẹ trên trời, là chỉ biết yêu mến Chúa và tha nhân.

Xin giúp con yêu mến Mẹ cách sâu đậm và luôn tin tưởng vào Mẹ với tâm tình con thảo. Mẹ là người mà con luôn tìm đến khi hiểm nguy, khi cô đơn, kho lo lắng hay khi bị cám dỗ.

Xin thánh nhân hãy thúc giục các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh biết tận hiến cuộc đời cho Mẹ trên trời. Xin cho các linh mục trên toàn thế giới đừng bao giờ chối bỏ thập giá Đức Kitô, nhưng luôn trung thành như Mẹ đã trung thành khi đứng dưới chân thập giá trên đồi Calvê.
(Đọc Lời Nguyện Xin)

Ngày Thứ Năm: Thánh Gioan Vianney, Người Yêu Mến Kẻ Tội Lỗi

"Hãy đến cùng tôi, hỡi những ai đang mệt mỏi và thấy đời là gánh nặng, và tôi sẽ bồi dưỡng cho anh em. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ tìm thấy chổ nghĩ ngơi, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11:28-30).

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, hàng ngày ngài dành biết bao thời giờ trong toà giải tội. Dân chúng ở những nơi thật xa xôi đến vời ngài để được tha tội. Dù rằng ngài chê ghét tội lỗi, nhưng ngài luôn đón nhận người tội lỗi với lòng yêu mến và tha thứ.
Ôi thánh Gioan Vianney, vị giải tội thánh thiện của Thiên Chúa, xin hãy thức tỉnh con để nhận thấy tình trạng tội lỗi của con trước mặt Chúa. Nhờ gương mẫu đời sống và lời cầu bầu của ngài, xin cho con biết yêu quý Bí Tích Hoà Giải. Xin giúp con hiểu rằng chính khi con xưng thú tội lỗi là lúc Chúa đổ ơn thương xót xuống cho con và giúp con đến gần Chúa hơn. Xin giúp con chê ghét tội lỗi và ban cho con ơn sức mạnh để chống trả các cám dỗ. Xin dạy con biết giá trị của việc đi xưng tội, đó là nơi con được gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, là nguồn mạch đầy thương xót và ủi an.

Xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh luôn yêu quý Bí Tích Hoà Giải và qua đời sống gương mẫu, qua sự tận tụy phục vụ Thiên Chúa và tha nhân của họ, các kẻ tội lỗi được ăn năn trở lại.
(Đọc Lời Nguyện Xin)

Ngày Thứ Sáu: Thánh Gioan Vianney, Gương Mẫu Sự Thanh Khiết

"Đừng để ai coi thường anh ..., nhưng hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch" (1 Tim. 4:12)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, đời sống của ngài là một gương mẫu của sự thanh khiết. Cuộc đời khiết tịnh của ngài là một nguồn mạch để soi dẫn mọi người.

Ngài nói rằng khi một linh hồn trong trắng thì tất cả Thiên đàng đều vui mừng nhìn đến. Ngày nay đức khiết tịnh đã bị xã hội nhạo cười và coi thường.

Ôi thánh Gioan Vianney cao cả, hơn bao giờ hết con cần đến lời ngài cầu bầu để giúp con đừng phạm các tội nhỏ bẩn ấy. Xin giúp con gìn giữ tư tưởng cũng như thân xác được trong sạch, và trở nên gương mẫu tốt lành trong lời nói, hành động cũng như trong đức tin.

Xin giúp con được sức mạnh cần thiết để chiến đấu với các cám dỗ phạm đến sự khiết tịnh mà sẽ làm con xa Chúa. Hợp với lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin ngài nài vang Chúa ban cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và cách chủng sinh được thanh khiết trong tư tưởng và tâm hồn, và gìn giữ họ khỏi các tội lỗi làm mất lòng Chúa.

(Đọc Lời Nguyện Xin)

Ngày Thứ Bảy: Thánh Gioan Vianney Khiêm Nhường Trong Mọi Sự

"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, nhưng ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên" (Mt. 23:12)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, cuộc đời ngài đầy đức tín khiêm nhường. Ngài mặc áo chùng thâm cũ kỹ, ngài ăn uống thật đạm bạc. Ngài biết rằng trước ngai Thiên Chúa, ngài chỉ là một tạo vật được dựng nên để vinh danh Chúa và ca ngợi Người trong mọi sự. Ngài nói rằng "nhân đức đầu tiên là khiêm tốn, thứ hai là khiêm nhường, thứ ba là khiêm hạ". Ngài khuyên bảo người ta sống khiêm tốn, đơn sơ, và ai càng sống như vậy thì lại càng thực hiện được nhiều điều tốt lành. Chính sự hồn nhiên của linh hồn ngài và lối sống không ồn ào đã đưa ngài đến sự thánh thiện.

Ôi thánh Gioan Vianney khiêm nhường, khi con quên rằng con phải hoàn toàn lệ thuộc về Chúa thì xin ngài cầu bầu với Thiên Chúa Toàn Năng, để giúp con thấy rằng, không có Chúa con chẳng làm được gì và con phải trông nhờ vào Chúa với bất cứ điều gì. Chúa là Tạo Hoá đã cho con sự sống trong từng giây phút. Xin thánh nhân giúp cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được ơn khiêm tốn. Xin cho đời sống họ là điển hình của sự khiêm tốn và đơn sơ của thánh nhân, đó là mộc cuộc đời không ồn ào và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa.

(Đọc lời nguyện xin)

Ngày Thứ Tám: Thánh Vianney, Người Yêu Quý Sự Hãm Mình Phạt Xác

"Nếu anh em thấy thế gian ghét bỏ anh em, hãy biết rằng nó đã ghét bỏ Thầy trước" (Gioan 15:18)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, ngài đã sống một cuộc đời không dính bén đến lạc thú thế gian. Bữa ăn hằng ngày của ngài chỉ có vài củ khoai luộc; và ngài ngủ chỉ có vài giờ mỗi đêm. Tất cả những hy sinh này là để ngài có thể phục vụ Thiên Chúa một cách cùng cực. Cuộc đời ngài có thể được dịễn tả qua câu nói "Chúng ta than phiền khi đau khổ. Nhưng khi không bị đau khổ, chúng ta lại phải than phiền hơn nữa, vì chẳng có gì khiến chúng ta trở nên giống Chúa bằng cách vác thập giá của Người".

Ôi Thánh Gioan Vianney cao cả, ngày nay chúng con được bao bọc bởi quá nhiều tiện nghi và lạc thú, nên thật khó cho chúng con ăn năn tội lỗi mình và sống một cuộc đời thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất.
Hôm nay, con quyết tâm dâng những hy sinh để đền bù cho tội lỗi của con và của nhân loại. Con nhất quyết yêu thương chấp nhận thập giá mà Chúa đã chọn cho con.

Xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được trở nên những người dám hy sinh. Xin cho họ sẵn sàng dâng đời sống cho Chúa. Xin thánh nhân giúp họ trở nên giống Đức Kitô bằng cách vác thập giá của Người.

(Đọc Lời nguyện xin)

Ngày Thứ Chín: Vị Linh Mục Tốt Lành Thánh Thiện

"Do đó, hãy tiếp tục sống trong Chúa Giêsu Kitô, trong thần khí mà anh em đã lãnh nhận Người. Hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và hãy chan chứa niềm tri ân cảm tạ" (Col 2:6-7)

Ôi vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, ngài đã sống trong một thời đại nhiều biến động, đó là thời đại mà nhiều người trở mặt với Chúa. Đức Giám Mục bảo ngài đến một giáo xứ không có tình yêu thương và sai ngài đến xứ Ars với lời dặn dò rằng, ngài sẽ là một linh mục giúp cho người ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không chỉ đem dân chúng về với Chúa mà sự thánh thiện nổi tiếng của ngài đã lan rộng, và nhiều người đã thay đổi đời sống để trở nên thánh thiện. Ngài nói rằng, một linh mục tốt lành, một linh mục cố gắng theo đuổi tâm hồn Đức Kitô, là một kho báu mà Thiên Chúa ban cho giáo xứ. Xin ban cho chúng con những linh mục ấy!

Ôi Thánh Gioan Vianney cao cả, chúng con lại sống trong một thời đại nhiều biến động. Thế giới ngày nay có quá nhiều sự dữ. Xin giúp con kiên trì trong đức tin và đừng bao giờ tuyệt vọng. Xin cho con luôn đồng hành với Chúa và tin tưởng vào Người trong mọi ngày của đời sống.

Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được ơn thay đổi đời sống theo Chúa Giêsu. Hơn bao giờ hết, chúng con cần có các linh mục tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, để họ có thể đem Chúa Giêsu vào đời.
Ôi vị linh mục vĩ đại của xứ Ars, xin hãy cầu cho các linh mục được trở nên tốt lành.

(Đọc lời nguyện xin)

Trang chủ

Trang các Thánh