Thánh Gioan Viananey


Lời thánh Gioan-Maria Vianney về linh mục và Đức Mẹ

Nguyễn Trọng Đa dịch từ www.arsnet.org

Linh mục

«Bí tích Truyền Chức thánh: là một bí tích dường như không dính dáng đến một ai trong anh em, nhưng dính dáng đến tất cả mọi người.»

«Chính linh mục là người tiếp nối công trình Cứu chuộc trên thế gian này.»

«Khi bạn nhìn thấy một linh mục, bạn hãy nghĩ đến Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.»

«Linh mục không là linh mục cho mình, mà là linh mục cho tất cả mọi người.»

«Nếu bạn đi xưng tội với Đức Mẹ hay các thiên thần, các ngài có giải tội cho bạn được không? Các ngài có ban Mình và Máu Chúa cho bạn được không? Chắc chắn là không. Đức Mẹ không thể làm cho Con Mẹ ngự xuống trong Bánh thánh được. Hai trăm thiên thần hiện diện cùng lúc cũng không thể giải tội cho bạn được. Chỉ có linh mục, dù đơn sơ đến mấy, mới có thể làm được như thế. Chỉ có linh mục mới có quyền nói với bạn: hãy về bình an, ta tha tội cho con.»

«Ôi! Linh mục thật cao cả biết bao!»

«Một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong muốn, đó là tài sản lớn nhất mà Chúa có thể ban cho một giáo xứ, và là một trong các hồng ân quý nhất của lòng Chúa thương xót.»

«Chức Linh mục, là tình yêu của Trái tim Chúa Giêsu.»

«Nếu để trống một giáo xứ hai mươi năm không có linh mục, người ta sẽ thờ súc vật ở đó.»

Đức Mẹ

«Đức Trinh Nữ là thụ tạo đẹp nhất, vì không bao giờ làm mất lòng Chúa.»

«Chúa Cha hài lòng nhìn trái tim của Đức Trinh Nữ Maria như là tuyệt tác bởi bàn tay Chúa.»

«Chúa Giêsu Kitô, sau khi trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có thể trao ban, còn muốn chúng ta là thừa tự của điều quý giá nhất Ngài có, đó chính là Đức Mẹ.»

«Đức Trinh Nữ sinh hạ chúng ta hai lần: trong mầu nhiệm Nhập Thể và dưới chân Thánh giá: như vậy Ngài hai lần làm Mẹ chúng ta.»

«Người ta không vào nhà mà không xin người giữ cửa! Đúng thế! Đức Trinh nữ là người giữ cửa Thiên đàng!»

«Kinh Kính mừng là kinh không bao giờ làm chúng ta chán.»

«Tất cả những gì Chúa Con xin với Chúa Cha đều được ban cho. Tất cả những gì Đức Mẹ xin Chúa Con cũng đều được ban cho.»

«Phương cách chắc chắn nhất để biết thánh ý Thiên Chúa, đó là cầu nguyện với Đức Mẹ chúng ta.»

«Khi bàn tay chúng ta đã chạm vào hương thơm, bàn tay sẽ làm thơm những gì chúng chạm tới. Chúng ta hãy chuyển lời cầu xin qua bàn tay Đức Mẹ, Ngài sẽ làm thơm các lời nguyện này.»

«Tôi nghĩ rằng chỉ sau khi tận thế Đức Mẹ mới được yên tĩnh, nhưng bao lâu thế giới này vẫn còn, người ta còn lôi kéo Đức Mẹ tứ phía...»

Trang chủ

Trang các Thánh