Thánh Giacôbê Tiền, Tông Đồ


CON SẼ UỐNG CHÉN ĐẮNG CỦA TA

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mt 20, 20-28

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự tuyển chọn môn đệ của Ngài. Tất cả các môn đệ đều xuất thân từ giới lao động, làm nghề chài lưới hoặc làm nghề thu thuế. Mọi tông đồ đều là những con người mộc mạc, giản dị, quê mùa. Chúa chọn các Ngài là do quyền năng của Chúa, do ân huệ và sự nhưng không của Chúa. Chúa muốn chọn ai tùy ý Ngài. Chúa không dựa trên những tiêu chuẩn như người đời thường đưa ra. Chúa tuyển chọn con người do tình thương và lòng thương xót của Chúa. Tin Mừng cho ta biết thánh Giacôbê là anh của thánh Gioan, con của ông Zêbêđê, bạn đồng nghiệp với thánh Phêrô và thánh Anrê. Các Ngài sinh sống bằng nghề truyền thống của cha ông: nghề chài lưới trên biển hồ Giênêzarét. Ơn gọi của Giacôbê rất tình cờ vì khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Ngài trông thấy Giacôbê và Gioan đang vá lưới với cha các ông ở dưới thuyền, Chúa kêu gọi các ông, lập tức các ông bỏ cha, bỏ thuyền, bỏ chài lưới mà đi theo Đức Giêsu. Giacôbê và Gioan rất nhiệt thành làm môn đệ Chúa, nhưng lòng nhiệt thành của các ông có pha chút tham vọng làm lớn, bằng chứng là Tin Mừng của thánh Gioan 20, 20-28 đã thuật lại việc các ông và mẹ các ông đã đến để xin Chúa Giêsu một ân huệ. Đây là suy nghĩ theo kiểu trần gian của các ông, nên các ông đã xúi mẹ dẫn hai ông tới với Chúa để xin cho một ông ngồi bên hữu và một ông bên tả trong nước Thiên Chúa (Ga 20, 21 ). Giacôbê và Gioan đã không hiểu điều các ông xin. Chúa đã soi sáng cho hai ông:” Các người không biết các ngươi xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ? ( Ga 20, 22 ). Dù chưa hiểu gì nhưng các ông vẫn sẵn sàng thưa với Chúa Giêsu:” Thưa uống nổi”( Ga 20, 22 ). Giacôbê và Gioan đã được Chúa cải hóa khiến các Ngài can đảm hy sinh đến giọt máu cuối cùng sau này. Giacôbê trở nên người thân cận của Chúa Giêsu, và cùng với thánh Phêrô và Gioan. Thánh Giacôbê đã chứng kiến việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho con ông Giarô sống lại, được chiêm ngắm Chúa Giêsu biến hình trên núi Taborê và việc Chúa hấp hối trong vườn Cây Dầu. Thánh Giacôbê đã được vinh phúc chết để làm chứng cho Chúa phục sinh đầu tiên khoảng năm 43 hay 44 trước lễ phục sinh. Vua Hêrôđê Agrippa I đã xử trảm Ngài. Thánh nhân được tôn kính từ thế kỷ IX tại compostelle và hiện nay trên thế giới nhiều nơi tôn kính Ngài.

Chúa Giêsu đã nói:” Chén của Thầy các con sẽ uống “ ( Ga 20, 23 ). Thánh Giacôbê đã uống chén đắng của Chúa Giêsu đúng như lời Ngài đã loan báo trước.

Lạy thánh Giacôbê tông đồ, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con cũng biết noi theo Người mà uống chén đắng của Chúa. Amen.