Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa Kitô ??

Linh mục FX Nguyễn Hùng Oánh

Bài Phúc âm tuần trước (Marco 1, 1-8), thánh Marcô cho biết vai trò thánh Gioan Tẩy giả là rao giảng, dọn đường cho Chúa Kitô đến và mô tả địa vị của Chúa Kitô. Bài Phúc âm tuần nầy (Gioan 1, 6-8 , 19-28) , thánh sử Gioan nhấn mạnh tới nhiệm vụ của thánh Gioan Tẩy giả là làm chứng về Chúa Kitô cho dân biết.

Ai cũng biết người làm chứng phải có những gì rất đáng tin cậy. Tại Tòa án, người ta không nhận chứng của em bé; luật sư thường đặt những câu hỏi yêu cầu người làm chứng trả lời, nếu các câu trả lời mâu thuẫn nhau hoặc thiếu thống nhất, luật sự sẽ căn cứ vào đó để bác bỏ.

Thánh Gioan Tẩy giả có gì đáng tin cậy ?

Bài Phúc âm hôm nay trả lời: thứ nhất do Thiên Chúa sai đến để làm chứng, thứ hai là thánh nhân ý thức rõ về vai trò của mình qua câu trả lời cho những kẻ tới hỏi: Tôi là tiếng của người hô trong sa mạc : Hãy bạt phẳng đường lối Chúa như Tiên tri Isaia đã nói. Trả lời như vậy mạnh hơn kiểu so sánh để đi tới kết luận “thế là ứng nghiệm lời Tiên tri Isaia”, vì bộc lộ ý thức vai trò Tiên tri của mình đã được Thiên Chúa định đặt từ trước, kêu gọi từ trước. Trả lời như vậy, tư tưởng của thánh nhân duy nhất với lời khẳng định trước đó : Tôi không phải là Đức Kitô, nhưng mặc nhiên nhìn nhận mình là Tiên tri, thế mà tại sao thánh nhân chối “không phải là Đấng Tiên tri” ?? Có lẽ, nếu nhận mình là “Đấng Tiên tri” tức là vị Tiên tri mà Israen mong chờ có thể lẫn lộn với Đức Kitô, hoặc nhận mình là Tiên tri mà ban phép rửa thông thường thế nầy có thể làm cho dân chúng thất vọng. Đối với Thánh nhân, thực chất là con người của mình, là công việc của mình do Chúa trao phó chứ không phải là “tước hiệu”.

Đó là tiếng kêu trong sa mạc nhắc nhở dân chúng phải gặp Chúa trong “sa mạc”, nơi tổ tiên đã sống và đã gặp Chúa trong sa mạc, tức là khuyến khích dân trở về với Chúa, gặp Chúa trong đời sống khó nghèo, khiêm hạ. Đó là làm chứng cho Sự Sáng tức là Đức Kitô. Sự Sáng đối nghịch với tối tăm, sự sáng là sự thật đối nghịch với gian tà. Sự Sáng là thánh thiện đối nghịch với tội lỗi, Sự Sáng là thương yêu đối nghịch với hận thù. Làm chứng bằng cách chỉ cho dân chúng biết ai là Đức Kitô và nhất là dấn thân hy sinh bản thân để làm chứng. Làm chứng và chết vì Đạo là một nghĩa.

Ngài giới thiệu Đức Kitô bằng cách so sánh với mình : Ngài đến sau tôi, nhưng lớn hơn tôi đến nỗi tôi không xứng đáng xách giày tức là làm đầy tớ, làm nô lệ; tôi rửa bằng nước, còn Ngài rửa trong Thánh Thần tức là làm cho sạch bằng một phán xét hủy diệt tội lỗi đầy uy quyền hoặc theo quan niệm của phái Qumrân thì Thiên Chúa sẽ thanh tẩy khỏi mọi hành vi vô đạo bằng Thần Khí thánh thiện của Ngài và làm nỗi lên Thần Khí sự thật. Hiểu cách nào đi nữa, phép rửa của Chúa Kitô vẫn trổi vượt hơn phép rửa của thánh Gioan.

Ngày nay, chúng ta biết Chúa Kitô là nhờ chứng của thánh Gioan Tẩy giả, của các thánh Tông đồ và Hội Thánh. Chúng ta là kitô hữu tức là người thuộc Chúa Kitô, nhưng khi có ai hỏi ta: Ông là ai ? anh là ai ? chị là ai ? Chúng ta có dám tuyên xưng là kitô hữu, là người Công giáo không ?

Nếu người đồng đạo hỏi chúng ta : Anh là ai ? – Chúng ta có nhận ra được khuyết điểm, tội lỗi của mình để sửa chữa không ? Mùa Vọng là mùa gì đối với tôi, nếu không phải là thời gian bạt đường cho bằng phẳng, lấp hố sâu, dọn lòng cho Chúa đến  với tinh thần khó nghèo và khiêm nhu sao ?

Trang chủ

Trang các Thánh