Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Lm Vũ Đình Tường

SINH NHẬT

Mừng sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô giúp chúng ta nhớ lại ngày mỗi người chúng ta được tái sinh trong Chúa qua bí tích Rửa Tội, trở thành con cái Chúa và anh chị em trong đại gia đình Dân Chúa.

Có nhiều điểm giống nhau giữa thánh Gioan và Đức Kitô đến nỗi người đương thời nhầm lẫn Chúa Kitô và Gioan nên ông phải lên tiếng phủ nhận. Tôi không phải là Đức Kitô, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa dọn đường cho Chúa đi. Điều Gioan xác nhận đã được tiên tri Isaia tuyên sấm hơn 750 năm trước đó.

Có tiếng người hô trong hoang địa.
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa.
Sửa lối cho thẳng để Người đi
. (Mat 3,3).

Đức Kitô và Gioan biết nhau từ nhỏ vì hai người cùng trạc tuổi nhau. Phúc âm thuật lại khi bà Maria đi thăm bà Elizabeth, vừa thấy bà Maria hài nhi, sau này là Gioan, đã nhảy mừng trong lòng và bà được tràn đầy Thánh Thần (luca 1, 41). Việc thụ thai của cả hai được chính Thiên Sứ Gabriel báo trước. Cả hai được sinh ra bởi hai bà mẹ đạo đức dường như không thể sinh con. Bà già mang thai con trong tuổi cao niên; bà trẻ khấn hứa trọn đời đồng trinh. Cả Gioan lẫn Đức Kitô con đều rõ sứ mạng của mình ngay từ trong lòng mẹ.

Như thế giữa Gioan và Chúa Giêsu có một mối giây liên kết rất chặt nối liền cuộc đời hai người. Gioan là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước và Đức Kitô là Ngôn Sứ vĩ đại nhất trong Tân Ước và là Ngôn sứ quan trọng nhất trong lịch sử cứu độ vì chính Ngài là Thiên Chúa. Nhận biết Đấng đến sau mình là Thiên Chúa nên Gioan tự nhận là tiếng kêu trong sa mạc loan báo lời Thiên Chúa hứa sắp được thực hiện.

Gioan thông báo cho toàn dân biết Đức Kitô đến công bố năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Gioan đi trước dọn đường kêu gọi mọi người chuẩn bị đón Đức Kitô vì Ngài đến công bố năm Hồng Ân. Ngài là Đường, Sự Thật và là Sự Sống.

Ai đi trên con đường đó sẽ tìm được ơn cứu độ.
Ai đi trên con đường đó sẽ không vấp ngã.
Ai đi trên đường đó sẽ tìm thấy sự thật vì Ngài là sự thật.
Ai đi trên con dường đó sẽ có được sự sống vì Ngài là sự sống.

PHÉP RỬA

Hai người cùng rao giảng về Phép Rửa. Gioan rao giảng phép rửa thống hối tại vùng sông Giođan. Ông kêu gọi toàn dân hãy trở về với đường lối Chúa, ăn năn thú tội, chịu phép rửa để được ơn thống hối; Đức Kitô rao giảng thống hối và kêu gọi ăn năn bắt đầu từ nội tâm, từ trong lòng. Phép rửa của Gioan là phép rửa bằng nước tượng trưng cho việc thống hối đi trước chuẩn bị đón nhận phép rửa của Đức Kitô là phép rửa bằng Thánh Thần mang ơn tha tội, thánh hoá con người cũ để mặc lấy con người mới và là phần tử của Chúa Kitô, trong đại gia đình Chúa.

tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh thống hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.’ (Mat 3,11)

Phép rửa của Gioan là dấu chỉ bề ngoài để nhận được sức mạnh Thánh Thần cần phép rửa của Đức Kitô mới thật sự thanh tẩy tâm hồn do sức mạnh của Thánh Thần. Phép rửa của Chúa Kitô tác động từ nội tâm, từ lòng con người phát ra sự thống hối ăn năn từ trong tim, óc của hối nhân.

Phép rửa này biến hối nhân thành con người mới, sống đời sống mới được đong đầy bằng tình yêu Chúa Thánh Thần.

ĐỜI ẨN DẬT

Đức Kitô và Gioan bắt đầu cuộc đời rao giảng bằng việc tiến vào sa mạc.

Gioan bắt đầu rao giảng từ hoang địa như lời sấm của tiên tri Isaia
Có tiếng người hô trong hoang địa,
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
Sửa lối cho thẳng đề Người đi.
(Is 40,3-5)

Gioan mặc áo lông lạc đà, lưng thắt đai da, ăn châu chấu và mật ong.Chúa Kitô cũng bắt đầu cuộc đời rao giảng bằng việc chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa. Sau đó thì ma quỷ đến cám dỗ.

KHIÊM NHƯỜNG

Gioan khiêm nhường hạ mình thành người tôi tớ hèn mọn.

Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.
Tôi không phải là Đức Kitô
Người đến sau tôi quyền thế hơn, tôi không đáng cởi giây dầy cho Ngài.


Chúa Kitô khiêm nhường nhận thân phận tôi tớ hèn mọn làm chiên, chịu khổ hình, đổ máu đào trên thập giá cứu chuộc nhân loại. Ngài vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Đức Kitô đến công bố năm hồng ân, năm ban sự sống và thánh hoá sự sống bị tội lỗi làm lu mờ.

Mừng ngày sinh nhật thánh Gioan chúng ta nhớ lại ngài chúng ta được tái sinh vào trong nước Chúa bên giếng nước rửa tội. Mừng ngày Đức Kitô đến công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Năm xá giải, năm hồng ân cho những ai tin nhận Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Chúa Kitô trao quyền cho các môn đệ.

Hãy đi giảng dậy muôn dân, rửa tội cho họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần’. Đây chính là hồng ân Đức Kitô công bố vì ai nhận phép rửa này và sống đúng tin thần phép rửa sẽ sống trong bình an, hy vọng.

Trang chủ

Trang các Thánh