Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

(Bài đọc 1 : Is 49, 1-6; Bài đọc 2 : Cv 13, 22-26;

Tin mừng : Lc 1, 57-66.80)

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

(1) Có nhiều cách để tiếp cận với dung mạo của Thánh Gioan tẩy Giả, Ở đây, chúng tôi chọn cách tiếp cận với dung mạo của ngài qua những tương quan của ngài với Đức Giêsu, trước tiên, về ơn gọi vĩnh hằng : cả Is 49, 1-6, Cv 13, 22-26 và Lc 1, 5-17.57-66.80 đều để lộ cho thấy ơn gọi của Gioan Tẩy Giả cũng như ơn gọi của Đức Giêsu đều phát xuất từ Thiên Chúa-Ba Ngôi và cùng nằm chung trong một kế đồ duy nhất của Thiên Chúa là siêu độ loài người…

(2) Thứ đến, về tương quan cùng chung nguồn gốc huyết tộc : cả hai có họ hàng huyết tộc với nhau (Lc 1, 36.39-56)… Dầu vậy, dù, trên cơ sở huyết tộc, là anh của Đức Giêsu, nhưng trong tương quan với Đức Giêsu, Gioan vẫn luôn cư xử với Ngài dựa trên cơ sở thuộc linh, với cái nhìn đức tin, chứ không qua lăng kính phàm tục (Lc 3, 16 ss; Mt 3, 13-15; Ga 1, 19-34)…

 (3) Biến cố Gioan được sinh ra (cái tên Gioan có nghĩa “Thiên Chúa ban ân sủng cho…”) là dấu chỉ thứ nhất của Biến cố đến của Đấng Thiên Sai. Vì thế, căn tính dung mạo của Gioan chỉ được khám phá ra qua những tương quan của ngài với Đức Giêsu mà thôi (Lc 1, 67-75.78-79) : đó là hai tước hiệu “TIỀN HÔ” và “TẨY GIẢ” (Lc 1, 14-17; 2, 76-78)…

(4) Để có thể hoàn tất trọn vẹn hai vai trò “Tiền hô” và “Tẩy giả” của mình, Gioan đã hội đủ hai đức tính nhân bản và thuộc linh quan trọng, đó là đức khiêm tốn : là kẻ tiền hô loan báo về Đức Giêsu, Gioan không bao giờ tìm cách đề cao mình, rao giảng về mình mà đối tượng và trung tâm của mọi hành vi, mọi cử chỉ và mọi lời nói của ngài đều chỉ qui về Đức Giêsu, Đấng mà ngài phải loan báo mà thôi (Lc 3, 16 và ss; Ga 1, 19-34); và lòng dũng cảm : để hoàn tất vai trò tiền hô và tẩy giả của mình, Gioan không ngại ngùng gi khi phải tố cáo những sai trái, những khuất tất của những con người trong thời đại của ngài dù vẫn ý thức được những nguy cơ liên can đến cả tính mạng của mình (Mc 6, 17-20; Mt 14, 3-5)…

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Trong tương quan với Đức Giêsu-Kitô, sứ mạng của Giáo hội kitô, Thân Mình của Ngài và mỗi kitô-hữu cũng là “tiền hô” và “tẩy giả”, liệu Giáo hội kitô, trước tiên, có đủ khiêm tốn như Gioan để chỉ loan báo và rao giảng vể Đức Giêsu-Kitô, chứ không phải là về mình hay không ?

 

(2) Thứ đến, liệu Giáo hội kitô, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận hay nghịch, có đủ can đảm để tuyên xưng và làm chứng cho Đức Giêsu-Kitô và Tin mừng Tình yêu của Ngài hay không ?

(3) Tính chí ái, toàn năng và toàn tri của Thiên Chúa và sức mạnh diệu kỳ của niềm tin chính là cơ sở của mọi niềm tin-cậy-mến…

Trang chủ

Trang các Thánh