Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Sưu tầm

Gương thánh nhân: Hội thánh thường mừng lễ các thánh vào ngày chết, ngày các ngài được sinh ra trong nước trời. Đối với thánh Gioan Tẩy giả thì khác, ngài được mừng kính chính ngày sinh nhật vì ngài đã được thánh hoá trước khi ngài sinh ra, ngay lúc còn ở trong dạ mẹ, khi Đức Maria mang Chúa Giêsu đến gia đình bà Ê-li-sa-bét là mẹ ngài.

Thánh nhân sinh tại Hê-rôn, cùng một năm với Chúa Cứu thế. Cha ngài là ông Da-ca-ri-a. Mẹ ngài là bà Ê-li-sa-bêùt. “Cả hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răng và huấn lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con vì bà Ê-li-sa-bêùt biết là mình hiếm hoi. Vả lại, cả hai điều đã cao niên.” (Lc.1,6-7).

Nhưng Chúa thương nhậm lời hai ông bà cầu nguyện. Người sai thiên sứ báo tin cho ông Da-ca-ri-a đang lúc ông dâng hương cho Đến Thờ. “Chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tượng trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. Trong cuộc bất thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa, còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Vậy, một Sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối và nổi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: - Nầy ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bế, vợ ông, sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioa. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hoan hỷ ngày con trẻ ra đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa...

Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: - Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và sợ tôi đã lớn tuổi.

Sứ Thần đáp: - Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và nầy đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều đó xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi . . .” (Lc.1.8-21)

Đúng như lời Thiên sứ loan báo, và Ê-li-sa-bết mang thai và sinh con trai. Ngày sinh của Gioan làm cho mọi người vui mừng phấn khởi, ví nó báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu rỗi. Chính Gioan được Chúa chọn để làm Sứ giả dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến chuộc tội loài người.

Ngài đặt tên cho Vị Sứ giả của Đấng Cứu Thế làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. “Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ra-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: - Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.

Họ bảo bà: - Trong họ hành của bà chẵng ai có tên như vậy cả.

Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bản nhỏ và viết tên cháo là Gio-an. Ai nấy điều bở ngỡ. Ngay lúc đó miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy điều kính sợ. Và các điều ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nấy cũng đễ tâm suy nghĩ, và tự hỏi: Đứa trẻ nầy rồi sẽ ra như thế nào? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em” (LC.1,59-66)

Việc Thiên Chúa can thiệp vào việc sinh hạ của các ngôn sứ thật lạ lùng, nhưng đối với thánh Gioan còn phi thường hơn nữa, vì sứ mạng tiền hô cao cả và ân sủng Ngài lãnh nhận, khiến Chúa Giêsu phải khen ngợi: - “Tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nũa! Chính ông là người Thiên Chúa nói đến trong Kinh Thánh rằng: - Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến.

Tôi nói cho anh em biết: Trong số phàm nhân đã lọt lồng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan”. (Lc.7,26-28).

Thánh Gioan cao trọng vì là Sứ giả của Chúa, vì ngài sống khắc khổ, mặc áo da thú, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, chịu cực khổ đi khắp nơi rao giảng và làm phép rữa thống hối, dọn lòng mọi người tiếp nhận chúa Cứu thế.

Quyết tâm: Tôi sống khắc khổ, hãm mình hy sinh hàng ngày để dọn đường cho Chúa đến với gia đình tôi và mọi người theo gương thánh Gioan Tẩy giả.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy giả đến chuẩn bị cho dân chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin ban cho các tín hữu đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu hộ và bình an.

Trang chủ

Trang các Thánh