Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


 Làm chứng Chúa bằng lời nói và việc làm tốt đẹp! 

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Đồng thời với Chúa Giêsu, có một người thật lạ lùng: lạ lùng vì được thụ thai trong lòng một bà mẹ già đã quá tuổi sinh con; lạ lùng vì khi đang còn trong lòng mẹ, đã được sạch tội tổ tông; lạ lùng vì khi đang còn thanh niên, đã lên núi, sống cuộc đời tu trì khổ hạnh; lạ lùng vì khi được dân chúng hoan hô khen ngợi, xem như Đấng Cứu Thế, thì vẫn khiêm nhượng xưng mình là kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến mà thôi; lạ lùng vì cái chết đầy anh dũng để bảo vệ luật Chúa. Đó là thánh Gioan Tẩy Giả mà Giáo Hội muốn chúng ta mừng lễ sinh nhựt trọng thể hôm nay.
          Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng Chúa Cứu Thế bằng lời nói. 
          Trưóc khi Chúa Cứu Thế đến, thánh Gioan đã lớn tiếng rao giảng cho mọi người biết và yêu mến Chúa Giêsu, và dọn lòng mọi người tiếp rước xứng đáng Chúa Giêsu. Thánh nhân nói: "Hãy triệt hạ các đồi núi”, nghĩa là: hãy sống khiêm nhượng và hiền lành; "Hãy sửa thẳng những đường quanh co”, nghĩa là: hãy có ý ngay lành vì Chúa trong mọi công việc mình làm; "Hãy san bằng những đường gập ghềnh”, nghĩa là: hãy lánh xa những trở ngại làm chúng ta xa Chúa, như chạy theo danh vọng, ham mê tiền bạc, mê dắm dục vọng; "Hãy lấp đầy những hố sâu”, nghĩa là: hãy sống thánh thiện để đưa mình lên ngang hàng với địa vị cao sang của người làm con Chúa.
          Mặc dầu được dân chúng quý trọng và xem như Đấng Cứu Thế, thánh Gioan Tẩy Giả vẫn luôn khiêm nhượng, cho mình chỉ là tiếng kêu thúc giục mọi người dọn đàng cho Chúa Cứu Thế đến: "Tôi là tiếng kêu trong rừng ; hãy dọn đàng cho Chúa Cứu Thế đến”.
          Thánh Gioan Tẩy Giả còn xem mình như người đầy tớ của Chúa Cứu Thế mà thôi: "Sau tôi, sẽ có một Đấng đã có trước tôi. Ngài cao trọng hơn tôi, đến đỗi dù cởi dây giày cho ngài, tôi cũng không xứng đáng ”.
          Và khi thấy Chúa Cứu Thế đến, thánh Gioan Tẩy Giả hô to: "Đây Chiên của Thiên Chúa! Đây Đấng xóa tội trần gian!”
          Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng Chúa Cứu Thế bằng việc làm tốt đẹp.
          Không những làm chứng Chúa Cứu Thế bằng lời nói, thánh Gioan Tẩy Giả còn làm chứng bằng việc làm, nghĩa là bằng đời sống đạo đức thánh thiện của mình và bằng chính máu mình đổ ra.
          Đời sống của thánh Gioan Tẩy Giả rất thánh thiện, đến đổi dân chúng cho rằng chính ngài là Đấng Cứu Thế đang đến. Ngay cả những hạng biệt phái, luật sĩ, tư tế cũng ngạc nhiên, sai người đến hỏi ngài có phải là Đấng Cứu Thế không.
          Mặc dầu được mọi người kính trọng như một vị thánh, thánh Gioan Tẩy Giả vẫn luôn khiêm nhượng, áo thì mặc lông lạc đà, của ăn là châu chấu và mật ong rừng. Ngài tự xưng mình là tiếng kêu trên rừng, là kẻ đầy tớ hèn mọn nhất của Đấng Cứu Thế.
          Mặc dầu bị các kẻ kiêu ngạo biệt phái, luật sĩ, tư tế từ chối không tin, thánh Gioan Tẩy Giả vẫn nêu cao luật Chúa và nói cho họ biết cơn giận của Chúa sẽ đến tiêu diệt họ  như tiêu diệt những cành cây khô cằn cỗi.
          Mặc dầu vua Erode đầy quyền uy cao sang, nhưng khi vua lỗi luật Chúa và làm gương xấu, thánh Gioan Tẩy Giả cũng vẫn lên án tội lỗi của vua, dù bị giam tù và phải chết thê thảm.
 
          Bằng lời nói và bằng việc làm, thánh Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mạng chứng nhân cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy noi theo gương thánh nhân để làm chứng Chúa bằng lời nói và bằng việc làm của mình.
          Chúng ta hãy làm chứng Chúa bằng lời nói.
          Lời nói là đặc biệt của con người, vì thế, con người được định nghĩa là con vật biết nói.
Nhưng lời nói của chúng ta có thể tốt, cũng như có thể xấu. Khi chúng ta nói những lời tốt, chúng ta xây dựng, chúng ta đem lại sự vui vẻ cho kẻ khác, chúng ta đem lại sự hòa bình cho mọi người. Những khi đó, chúng ta làm chứng Chúa bằng lời nói.
Trái lại, khi chúng ta nói những lời xấu, chúng ta phá đổ, chúng ta đem lại sự buồn phiền cho kẻ khác, chúng ta gây nên thù, nên oán cho người ta.
          Để làm chứng Chúa bằng lời nói, chúng ta không nói những lời gây buồn phiền cho kẻ khác, nhưng chúng ta nói những lời đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Chúng ta không nói những lời chỉ trích, phá đổ, nhưng chúng ta nói những lời yêu thương, xây dựng. Chúng ta không nói những lời tục tĩu nhớp nhúa, nhưng chúng ta nói những lời trong sạch, thanh cao. Chúng ta không nói những lời bi quan, lên án, nhưng chúng ta nói những lời cao thượng, những lời khuyến khích và an ủi.
          Chúng ta hãy làm chứng Chúa bằng việc làm tốt đẹp.
          Lời nói không có giá trị cho bằng việc làm. Lời nói qua đi, nhưng gương lành thì tồn tại. Lời nói không làm cho ai theo chúng ta. Chỉ có gương tốt mới lôi kéo kẻ khác theo chúng ta. Để làm chứng Chúa bằng việc làm, chúng ta hãy luôn luôn treo cao gương tốt.
          Trước hết, chúng ta hãy làm gương tốt trong gia đình chúng ta. Cha mẹ làm gương tốt cho con cái, vợ chồng làm gương tốt cho nhau, anh chị làm gương tốt cho em út. Mọi người trong gia đình hãy thi đua sống thánh thiện, thi đua giữ luật Chúa, thi đua làm việc lành phước đức. Hạnh phúc thay cho những gia đình như vậy ! Gia đình họ được bằng an, vui vẻ. Gia đình họ được đầy ơn Chúa. Gia đình họ trở thành thiên đàng trên mặt đất nầy.
          Rồi chúng ta hãy làm gương tốt cho mọi người xung quanh mình. Xung quanh chúng ta, có nhiều kẻ còn chưa biết Chúa. Xung quanh chúng ta, có những kẻ lơ đạo, bỏ đạo, nghịch đạo. Tất cả những người nầy sẽ được ảnh hưởng tốt khi thấy gương tốt của chúng ta. Quá trình của một cuộc trở lại, phần nhiều là: thấy trước, rồi tin sau.
Gương tốt của chúng ta ảnh hưởng trên kẻ khác, dẫu nhiều khi chúng ta không biết. Khi chúng ta nâng mình lên cao bằng đời sống gương tốt, chúng ta nâng mọi người lên theo, chúng ta nâng cả thế giới lên theo. Chúa dạy chúng ta là ánh sáng chiếu soi mọi người. Chúa dạy chúng ta là muối làm cho mặn mòi kẻ khác. Theo Đạo Chúa, không phải chỉ là Giữ Đạo, mà còn phải Sống Đạo và Truyền Đạo bằng đời sống gương tốt của mình.
          Mọi người chúng ta hãy bắt chước gương thánh Gioan Tẩy Giả, làm chứng Chúa Giêsu bằng lời nói của mình, bằng việc làm của mình, bằng gương tốt của mình, để giới thiệu Chúa Giêsu cho kẻ khác, để đem Chúa Giêsu đến cho kẻ khác, để làm cho mọi người biết Chúa Giêsu và yêu mến ngài.

Trang chủ

Trang các Thánh