Thánh Matthia Tông Đồ


THÁNH MATTHIAS TÔNG ĐỒ
Palestina (thế kỉ I)

1. Thân thế: Chúng ta chỉ được biết chút ít về thánh Mathia qua sách Tông Đồ Công vụ, trong bài diễn văn của thánh Phêrô vị thủ lãnh Giáo hội tiên khởi về việc tuyển chọn bổ xung người vào số 12 Tông Đồ Đoàn thay cho Giuda Iscario phản bội. Thánh Luca thuật lại:

(Công vụ Tông đồ 1:15-26)" Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em có khoảng 120 người đang họp mặt Ông nói: Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đavít để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất; y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. Điều đó, mọi người ở Giêrusalem đều biết, khiến họ đặt tên cho thửa đất ấy là Khakenđơma, theo tiếng của họ nghĩa là Đất Máu.

Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng:

Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ.

và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó.

Vậy trong số những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng Người đã phục sinh."

Họ đề cử hai người: ông Giuse, cũng gọi là Giúttô, và ông Mátthia. Họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ mà Giuđa đã bỏ để đi về chỗ dành cho y."

Họ rút thăm, và ông Mátthia trúng thăm: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

2. Gương sáng: Mathia vui mừng chấp nhận sứ mệnh và đã hăng say trong sứ mạng Chúa đã trao phó. Người đã đi rao giảng Tin Mừng tại xứ Judea, Capadocia và vùng cận biển hồ Caspian. Người đã chịu chết trên cây Thập Giá vì danh Chúa Kitô.