Tháng Các Linh Hồn -
Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi


Trẻ  nhỏ chết chưa được rửa tội có được lên Thiên Đàng?

Lm. Giuse NGUYỄN NGỌC BÍCH, DCCT

Đăng lại từ www.giaoducconggiao.net

Câu hỏi:

Thưa cha, hiện nay có nhiều thai nhi bị giết hại vì tình trạng phá thai. Vậy, những trẻ em sơ sinh và những bào thai bị chết mà không được rửa tội thì chúng có được lên Thiên Đàng không ? Con có nghe nói đến lâm-bô, xin cha giải thích.

Giải đáp:

Trước đây khi nói đến tình trạng linh hồn của các trẻ sơ sinh thì Giáo Hội cho rằng các trẻ nhỏ chết mà chưa được rửa tội vì chưa hiểu biết nên không thể phạm tội đến nỗi phải xa cách Chúa nhưng cũng không có công nghiệp để được hưởng ơn phúc kiến nên được vào một nơi gọi là lâm-bô ( limbus infantium ). Nơi đây các em không phải chịu bất cứ hình phạt nào nhưng chưa được khỏi tội tổ tông nên không được vào Thiên Đàng.

Nhưng gần đây vào ngày 19 tháng 4 năm 2007, Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế đã đệ trình một văn kiện được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI phê chuẩn nhan đề “Niềm hi vọng Ơn Cứu Độ cho các trẻ em chết không được rửa tội”.

Văn kiện mới này nói về tình trạng của những em nhỏ sơ sinh chết trước khi rửa tội có thể lên Thiên Đàng. Với văn kiện này Toà Thánh đã loại bỏ giả thuyết thần học về lâm-bô. Quan niệm lâm-bô đã bị Uỷ Ban Thần Học Giáo Hoàng coi là phản ảnh một cái nhìn quá hạn hẹp về ơn cứu độ. Trái lại văn kiện này khẳng định Thiên Chúa đầy lòng thương xót và muốn cho hết thảy mọi người được ơn cứu độ.

Tóm kết văn kiện tuyên bố: “Kết luận của chúng tôi là nhiều nhân tố sau khi được xem xét đã cung cấp nền tảng Thần Học và Phụng Vụ cho phép hy vọng các trẻ em chết mà không được rửa tội sẽ được cứu rỗi và được hưởng niềm vinh phúc”.

Việc loại trừ trẻ em vô tội ra khỏi Thiên Đàng không phản ảnh tình thương đặc biệt mà Chúa Giêsu dành các “những người nhỏ bé nhất”. Quan niệm về lâm-bô đã xuất hiện trong sách Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Piô X năm 1904 nhưng đã biến mất trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 1992 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Uỷ Ban Thần Học cũng nêu lên trong văn kiện rằng các Đức Giáo Hoàng và các Công Đồng chung trong lịch sử đã không hề xác định lâm-bô như là một học thuyết Đức Tin mà vẫn để vấn đề bỏ ngỏ. Bản văn đã xác định “những trẻ nhỏ đã không hề tạo ra một chướng ngại cá nhân nào cho con đường cứu độ”, vì vậy “Thiên Chúa ban ơn rửa tội mà không cần chịu Bí Tích Rửa Tội, và điều này cũng cần phải được nhắc nhở cách đặc biệt là ở trong trường hợp không thể ban Bí Tích Rửa Tội được”.

Văn kiện cũng lấy lại và triển khai những gì mà sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã nói đến ở số 1261 như sau: “Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Hội Thánh chỉ còn biết trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thực vậy, Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn mọi người được cứu rỗi ( x. 1Tm 2, 4 ) và Chúa Giêsu đã trìu mến các em nên đã nói: "Hãy để trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng" ( Mc 10, 14 ).

Vì thế, chúng ta hy vọng có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa được rửa tội. Hội Thánh mời gọi các phụ huynh đừng ngăn cản trẻ em đến với Chúa Kitô nhờ lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy.

Bản công bố dài 41 trang không được xem như là tín điều chính thức buộc phải tin. Nhưng Ủy ban cũng giúp Giáo Hội xem xét thêm những vần đề thần học quan trọng. Như vậy số phận linh hồn của các trẻ nhỏ và thai nhi dù chưa rửa tội cũng hy vọng được lên Thiên Đàng và hưởng nhan thánh Chúa.

Trang chủ

Trang các Thánh