Hạnh Các Thánh


Ngày 24 tháng 10

THÁNH ANTÔN MARIA CLARET GIÁM MỤC

Thánh Antôn Maria Claret xuất thân trong một gia đình đạo đức ở Sallenti nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, Antôn đã tỏ ra rất thích những việc phụng vụ như giúp lễ, dự các giờ kinh trong thánh đường. Antôn có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Chiều nào tan học cậu cũng đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu nguyện.

Lên 15 tuổi, Antôn phải thôi học về nhà giúp cha mẹ buôn bán tơ sợi. Vì có tài buôn bán lại làm việc có phương pháp, nên chả bao lâu Antôn đã cùng cha mẹ gây được một gia tài kếch sù. Nhưng thời gian qua đi không đem lại cho thánh nhân sự thỏa mãn gì hạnh phúc trần gian, trái lại, càng tiếp xúc với thế nhân, càng sống theo tiền bạc, ngài càng khám phá ra trần gian không phải là nơi ngài hoạt động. Chính lúc này, mầm mống ơn thiên triệu triển nở trong tâm hồn thánh nhân. Ngài muốn làm linh mục để mở nước Chúa. Và thánh nhân đã mạnh dạn xin cha mẹ cho vào đại chủng viện thừa sai, mặc dầu tuổi đã khá cao và tiền tài danh vọng không thiếu.

Sẵn tư chất thông minh và đạo đức, Antôn tiến rất nhanh trên đường học vấn và tu đức. Năm 32 tuổi, ngài chịu chức linh mục và làm cha phó xứ nhà thờ chính tòa. Cha Antôn rất tận tụy với nhiệm vụ, mặc dầu phải đảm đang bao nhiêu công việc. Ngài đặc biệt chú ý đến việc rao giảng Lời Chúa, và làm các phép bí tích. Thái độ và việc làm của cha giúp giáo dân hiểu biết và hâm mộ việc nghe giảng, tham dự các lễ nghi. Cha rất chăm lo việc dạy giáo lý cho trẻ em học sinh trong xứ. Ngài sống với chúng theo đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Cộng tác với cha chính xứ và các cha phó khác, ngài đã gây được tinh thần truyền giáo cho xứ đạo với nhiều tổ chức, nhiều phong trào. Tất cả đều được chuẩn bị bằng việc học hỏi Phúc âm.

Nhưng đang lúc công việc tiến hành mạnh mẽ, cha phải vâng lời bề trên sang Rôma nhận chức Giám đốc sở quản lý của hội “Truyền bá đức tin”. Tám năm sau, cha lại được cấp trên gọi về và phụ trách truyền giáo tại hai giáo xứ Cataluna và Photunata. Trong thời gian này, mặc dù bề bộn bao nhiêu công việc, cha cũng dành thời giờ soạn nhiều sách tu đức có giá trị. Cha có lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ cách riêng. Đêm ngày ngài chỉ mong sao nhóm lên trong lòng giáo dân ngọn lửa yêu mến đó. Tất cả hoạt động mở nước Đức Mẹ của cha đã được kết tinh lại trong việc lập hội dòng “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”.

Đây là những chiến sĩ nhiệt tâm cộng tác với cha trong công cuộc truyền giáo. Về nhận chức vụ chưa đầy ba năm, cha đã đổi hẳn bộ mặt hai giáo xứ với đầy đủ các hội đoàn, các cơ sở cần thiết, nhất là đời sống đức tin và khả năng giáo lý của mọi tầng lớp giáo dân. Nhờ ơn Chúa và hoạt động của cha và của con cái cha, hằng năm Giáo hội sung sướng được thêm mấy chục tân tòng lĩnh nhận nhiệm tích Rửa tội.

Việc truyền giáo càng kết quả, cha Antôn càng để lộ đức khiêm nhường sâu xa. Cha thường nói với các chị em dòng Con Đức Mẹ: “Hỡi các con, cha xin đừng ai hãnh diện vì những kết quả thu được. Có hãnh diện chăng là hãnh diện vì đó là vinh danh Thiên Chúa. Riêng các con cũng như cha, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô ích, giúp việc ông chủ toàn năng và nhân hậu là Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta không phải là tính toán thành quả, nhưng là cố sức mỗi ngày làm việc cho vừa ý Chúa và theo đúng tinh thần Giáo hội. Mỗi người chúng ta phải là ngọn đèn sáng về đức khiêm nhường Phúc âm”.

Tiếng tăm nhân đức và tài ba lẫy lừng của cha đã khiến Tòa thánh tuyển trạch cha lên làm Tổng Giám mục Cuba. Sẵn tấm lòng nhiệt thành truyền giáo, thánh nhân hoạt động rất mạnh trong địa phận mới. Ngài thiết lập chủng viện, xây cất nhiều thánh đường và tái thiết nhiều tu viện. Ngài cũng tiếp tục phong trào thi đua học giáo lý và Kinh thánh, tổ chức hội đoàn, hoạt động xã hội, tham gia và hưởng ứng những tổ chức do sáng kiến cá nhân, để chấn hưng đạo đức, công bình và bác ái. Đặc biệt thánh nhân dồn hết tâm lực cổ động lòng tôn sùng phép Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi. Trong công đồng Vaticanô I, thánh Giám mục cực lực lên tiếng bảo vệ quyền vô ngộ của Đức Giáo Hoàng.

Sau những năm hoạt động đắc lực cho Chúa, Đức Mẹ và Giáo hội, thánh Giám mục Antôn ngã bệnh và qua đời năm 1870. Như để tưởng thưởng công lao khó nhọc của ngài, Chúa đã làm nhiều phép lạ trên mộ thánh nhân, cứu giúp những ai chạy đến nhờ ngài bầu cử. Những phép lạ ấy cũng là những bằng chứng bảo đảm việc Giáo hội cất ngài lên bậc hiển thánh.

Lạy Chúa, xin vì lời bầu cử của thánh Antôn chúng con kính nhớ hôm nay, ban cho chúng con lòng khiêm nhường, biết khinh chê tiền bạc và những sự giả dối trần gian, hầu nâng lòng lên sống theo chân lý Phúc âm để đời này phụng sự Chúa và ngày sau đáng được chung phần phúc với thánh Antôn.