Hạnh Các Thánh


Ngày 13 tháng 10

THÁNH ÊĐUAĐÔ HOÀNG ĐẾ

Sống là đi tìm hạnh phúc. Sự kiện ấy chứng minh khuyết điểm của con người, nhưng đồng thời nhắc nhở con người biết, muốn được hạnh phúc phải tìm ở đâu? Chắc chắn những của cải và thú vui trần gian không thể thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của con người. Ý thức sâu xa chân lý ấy, thánh Êđuađô mặc dầu là vị Hoàng đế, sống trong nhung lụa, nơi lầu son gác tía, vẫn chỉ biết có một mình Chúa là nguồn hạnh phúc thật, là mục đích duy nhất của đời sống.

Thánh Êđuađô sinh trong một gia đình hoàng tộc vào đầu thế kỷ XI, bên nước Anh. Ngay từ nhỏ, Êđuađô đã được gửi đến thụ huấn tại hoàng cung Normandie. Nơi đây Êđuađô được huấn luyện về văn hóa và đạo đức. Học lực bình thường, nhưng Êđuađô xuất sắc về đạo hạnh. Ngài rất ham đọc sách Phúc âm.

Năm 1042, Êđuađô được lên ngôi vua kế vị cha. Tuy làm vua, thánh nhân vẫn giữ vững tinh thần Phúc âm đã thấm nhuần từ ngày còn thụ huấn. Phúc âm là kim chỉ nam giúp thánh nhân sống theo tinh thần công giáo. Cảnh sống nhung lụa nơi cung điện không làm ngài quên đời sống khổ cực của đa số dân chúng. Với tinh thần bác ái của Phúc âm, ngài chú tâm săn sóc và giúp đỡ giới bình dân lao động. Những công tác từ thiện bác ái xã hội, những tổ chức cứu khốn phò nguy đã được thánh nhân thi hành triệt để, hầu xoa dịu cảnh túng thiếu và cơ cực của dân chúng. Nhiều lần chính thánh nhân đến tận nơi phân phát tiền bạc, của cải và quần áo cho dân chúng. Quả thánh Êđuađô đã đáng được người thời đó tôn phong là “Cha những kẻ nghèo và những kẻ mồ côi”. Vì bác ái, thánh nhân đã hết sức thực hiện những lời Phúc âm mà ngài coi như kim chỉ nam của đời sống! Đời sống con người không tùy thuộc nơi tiền của. “Vô phúc cho người giầu có, vì họ đã được hưởng an lạc ở đời này rồi” (Lc 12,15). “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có bước vào nước trời” (Lc 2,24).

Ngoài công tác từ thiện xã hội, Hoàng đế Êđuađô lại rất chú trọng tới những công việc truyền giáo. Thánh nhân đã lần lượt xây cất nhiều thánh đường và tu viện. Hơn thế, với tư cách đại diện cho Giáo hội Anh quốc, ngài đã đến tham dự công đồng Reims và tích cực ủng hộ lập trường của các nghị phụ.

Muốn sống theo tinh thần khổ hạnh của Phúc âm, thánh Êđuađô hãm mình mỗi ngày bằng cách ăn uống điều độ, ít uống rượu và ít dùng những đồ bổ. Nếu có giờ rỗi, ngài đến nhà thờ viếng Chúa và cầu nguyện. Không rao giảng, nhưng với đời sống đạo hạnh, ngài đã trở nên ngọn đèn đức tin chiếu sáng đến mọi người, nhất là dân Anh bấy giờ.

Sau những năm chèo lái con thuyền quốc gia theo tinh thần bác ái Phúc âm, và nhiệt tâm tha thiết đến tiền đồ Giáo hội, Hoàng đế Êđuađô đã được Chúa gọi về trời ngày 28.11.1065. Xác thánh ngài được mai táng trong tu viện Wesminter. Ngay sau khi từ trần, ngài đã được quốc dân Anh sùng kính như một vị thánh. Họ nhận ngài làm một trong ba vị thánh bổn mạng của xứ sở. Ngày 07.02.1161, Đức Giáo Hoàng Alêxanđrô III đã phong ngài lên bậc hiển thánh của Giáo hội.

Lạy thánh Êđuađô, người đã thấu hiểu chân lý Phúc âm và mục đích đời sống trần gian, đã nêu cao một đời sống tận tụy theo bác ái và đức tin, xin ngài dạy chúng con cũng biết sống như ngài, để đời này chúng con theo gương ngài sống đẹp ý Chúa, cho ngày sau được cùng ngài hưởng phần phúc trên trời.