Hạnh Các Thánh


Ngày 7 tháng 10

LỄ MẸ MÂN CÔI

Để kỷ niệm, nhất là để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ về cuộc chiến thắng hạm đội Hồi giáo tại vịnh Lêpantô, tháng 10 năm 1571, Đức Thánh Cha Piô V đã lập lễ Đức Maria Hiển Thắng, và Đức Grêgôriô XII đổi lại thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Công cuộc chiến thắng đó đã xảy ra hết sức lạ lùng, nhờ hiệu lực của chuỗi Mân côi. Số là năm 1571, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, xâm chiếm Âu châu, giết hại người Công giáo, tàn phá các thánh đường, gây đau thương tang tóc cho Hội thánh. Đứng trước tình thế thảm thương đó, Đức Giáo Hoàng Piô V kêu gọi người Công giáo thành lập Đạo binh thánh giá chống trả, đồng thời cổ động mọi người sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để kêu xin Đức Mẹ cứu giúp…

Một cuộc chiến dữ dội giữa quân Hồi giáo với Đạo binh thánh giá đã diễn ra tại vùng vịnh Lêpantô. Nhưng lực lượng đôi bên quá chênh lệch: quân đội Hồi giáo rất đông và dùng những vũ khí tối tân, còn Đạo binh Thánh giá quân số ít ỏi, vũ khí thô sơ lại không thạo nghề chinh chiến. Thế mà đạo Binh thánh giá đã chiến thắng vẻ vang. Hôm đó là ngày 07 tháng 10 năm 1571. Vì thế, Đức Giáo Hoàng đã chọn ngày này để mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, ghi nhớ hiệu lực kỳ diệu của việc lần chuỗi Mân côi và tạ ơn Đức Mẹ đã cứu giúp Hội thánh.

Chuỗi Mân Côi rất cao quý và hiệu lực vì nội dung phong phú dồi dào múc lấy từ nguồn Kinh thánh. Đây là cách lần hạt bằng cách đọc 150 kinh Kính Mừng, mỗi mười kinh thì suy gẫm một mầu nhiệm trong đời sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Kinh kính mừng là kinh thiên thần Gabrien đã đọc lên ngày truyền tin cho Đức Mẹ, các mầu nhiệm năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng đã được trích từ các sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Mátcô, Luca và Gioan.

Chính Đức Mẹ đã dạy thánh Đaminh cách lần chuỗi Mân Côi. Và thánh nhân nhiệt liệt cổ động cách lần chuỗi này khắp nơi từ đầu thế kỷ thứ XIII. Ngài gọi đó là cách cầu nguyện bình dân theo Phúc âm rất đẹp lòng Đức Mẹ, vì Đức Mẹ mong muốn mọi người lần chuỗi này, để Mẹ cầu cùng Chúa ban cho mọi ơn lành phần hồn phần xác.

Tiếp theo thánh Đaminh, vào thế kỷ XV, chân phước Alanô Rupê cũng cổ động việc lần chuỗi Mân Côi, và đầu thế kỷ XVIII thánh Luy Mônpho rất nhiệt thành phổ biến cách lần chuỗi này. Ngài còn lập Hội Mân côi để quy tụ những người thiện chí dùng chuỗi Mân côi mà cầu nguyện cho kẻ tội lỗi và người ngoại giáo trở lại cùng Chúa. Kết quả thật phi thường: nhờ chuyên cần lần chuỗi Mân côi mà Luy Mônpho và Hiệp Hội của ngài đã đem nhiều người trở về với Chúa.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Hội thánh muốn nhắc mọi người nhớ sức mạnh cứu rỗi của chuỗi Mân côi mà siêng năng lần chuỗi Mân côi, để cứu rỗi linh hồn mình và xây dựng Nước Chúa.