Hạnh Các Thánh


Ngày 2 tháng 10

CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Đức tin cho chúng ta biết rằng: có những thiên thần gìn giữ chúng ta. Cựu ước cũng như Tân ước đầy những chứng cứ làm chứng chân lý này, khiến thánh Giêrônimô đã phải thốt lên:

“Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc”.

Thánh Tôma nói:

“Có các thiên thần hộ thủ cho các vương quốc, các dân tộc, các thành thị, các cộng đoàn tu sĩ và cho mỗi người tín hữu”.

Chúa Giêsu hẳn đã giải thích điều này khi Người nói về các trẻ nhỏ:

“Thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngắm nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).

Thánh Grêgôriô thành Nyssa nói:

“Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho ai vào chỗ chúng đã mất trên trời, nên Ngài ban cho mỗi người chúng ta một thiên thần bản mệnh, để chống lại các nỗ lực của kẻ thù phần rỗi chúng ta”.

Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi mọi lúc mọi nơi, đêm cũng như ngày, khi đi đường cũng như lúc ở nhà. Các ngài không rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội làm các ngài phải run sợ, hay khi chúng ta chống lại những điều các ngài hướng dẫn. Các ngài có sứ mệnh lo lắng cho lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa xuống. Các ngài cũng săn sóc chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, như người mẹ thương con, như người dẫn đường, như bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, như mục tử dẫn dắt đoàn chiên… Các ngài là bạn thiết của tâm hồn chúng ta. Hãy nhớ lại Agar trong sa mạc (St 16,7-12), Lót ở Sôđôma (St 19,1-17), Isaac trên núi Moria (St 22,11-18), các trẻ em trong lò lửa ở Babilon (Đn 3, 46-50), Đaniel trong hang sư tử (Đn 6, 18-23), và thánh Phêrô trong tù (Cv 12, 6-11).

Chúng ta lại chẳng kinh nghiệm thấy như vậy ngay trong cuộc sống hằng ngày hay sao? Những tia sáng làm cho đức tin sống động? Những tác động bất chợt đưa chúng ta tới sự thánh thiện? Những phút giây tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa?

Nhận biết bao ân phúc của các thiên thần, chúng ta phải tỏ lòng cung kính vâng phục các ngài. Chính để nhắc nhớ bổn phận này, mà Giáo hội dành ngày 02 tháng 10 hằng năm để đặc biệt kính nhớ các thiên thần bản mệnh.