101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

90.  VIỆC ĐỀN TỘI LỚN NHẤT

Thánh Luy Gonzaga (1568-1591) là một tu sĩ dòng Tên, tuy còn trẻ nhưng có một đời sống trinh khiết siêu vượt như thiên thần, một đức ái xả kỷ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dù cho mọi người, ngay cả cha linh hướng, coi Luy như một vị thánh, thì thầy cũng chỉ là một con người, nên thầy không thể không cảm thấy thấm thía những thánh giá do đời sống cộng đoàn đem lại: đó là những xích mích, những va chạm không sao tránh khỏi… Và Luy đã chấp nhận cách khiêm tốn, vui tươi vì lòng mến Chúa, coi đó là một dịp để đền tội, như thầy đã nói:

- Việc đền tội lớn nhất của tôi là đời sống cộng đoàn (Mea maxima poenitentia vita communis).