101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

38.  TRẪM BIẾT MỘT NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Khi còn là vị quan tổng đốc, thánh Ambrôsiô đã nổi tiếng là một vị quan thanh liêm và nhân từ. Khi đã trở thành Giám mục, ngài càng tỏ ra nhiệm nhặt, nhân từ và tận tụy với nhiệm vụ thiêng liêng hơn nữa.

Ngoài nhiệm vụ của chủ chăn, Đức Giám mục Ambrôsiô còn đóng vai trò cố vấn cho các hoàng đế. Trong chức vụ này, ngài thực là một người chỉ đạo đầy nghị lực và can đảm. Là một công dân, ngài rất quý mến và kính trọng hoàng đế. Song không khi nào hgài chịu để Giáo hội phải lụy thuộc quốc gia, ngài đòi cho Giáo hội được quyền xét xử các nhà cầm quyền thế tục, nhân danh Chúa Kitô. Ngài đã nói một câu bất hủ:

- Nếu các hoàng đế phạm tội, các Giám mục phải sửa phạt bằng những lời khiển trách thẳng nhặt.

Lần khác, trong bài diễn văn phản đối Giám mục Auxenciô của phe lạc giáo Ariô, Đức Giám mục Ambrôsiô không ngần ngại tuyên bố:

- Hoàng đế ở trong Giáo hội, nhưng không ở trên Giáo hội.

Năm 390, trong thành phố Thessalônica có cuộc nổi loạn, nhiều sĩ quan và nhà cầm quyền của hoàng đế Thêôđôsiô bị giết. Nghe tin này, hoàng đế tức giận liền ra lệnh tàn sát 7000 người bất luận đàn ông đàn bà hay con trẻ. Người ta đánh lừa mời họ đi dự cuộc vui công cộng rồi giết họ. Đức Giám mục Ambrôsiô hết sức ngăn cản việc làm bỉ ổi ấy của hoàng đế, song vô hiệu. Người liền ra vạ tuyệt thông cho hoàng đế Thêôđôsiô và công khai lên án tội ác đó. Đồng thời ngài viết thư riêng cho hoàng đế, bắt hoàng đế phải ăn năn đền tội.

Và cuối cùng Đức Giám mục Ambrôsiô đã thành công. Đêm Giáng Sinh năm ấy, Thêôđôsiô, vị hoàng đế có thế lực nhất hoàn cầu đã cởi bỏ bộ áo sang trọng và mặc lấy áo kẻ sám hối. Trước đám đông dân chúng ở sân nhà thờ, hoàng đế đã xin Đức Giám mục Ambrôsiô tha thứ và tái nhận vua vào Giáo hội Công giáo. Hoàng đế rất cảm phục vị đại diện Chúa. Và từ đó hoàng đế không ngớt lặp lại lời này:

- Trẫm biết có một người không bao giờ xuyên tạc sự thật, đó là Đức Giám mục Ambrôsiô.