101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

12.  TÔNG ĐỒ HAI THÁNH TÂM

Sau một thời gian cộng tác với Đức Hồng y Richelieu để mở các học viện huấn luyện các linh mục, thánh Gioan Eudes nhận thấy cần có những con người dấn thân trọn vẹn vào việc phục vụ các linh hồn. Ngài đã lập dòng “Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria” chuyên phục vụ cho việc giảng tĩnh tâm.

Thời đó, bè rối Tam Điểm chống lại lối giảng thuyết của cha Gioan Eudes. Thay vì rao giảng lòng thương xót của Chúa, họ chỉ rao giảng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với loài người. Trong khi đó, cha Gioan Eudes luôn tích cực rao giảng để làm cho mọi người tỏ lòng tôn kính Thánh Tâm rất từ bi nhân ái của Chúa. Từ năm 1648, cha đã phổ biến lòng tôn kính Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ. Mười tám vị Giám mục và nhiều nơi hưởng ứng phong trào này. Đó là phương thế hữu hiệu cho việc hoán cải tội nhân về với Thiên Chúa.

Mối bận tâm lớn nhất của cha Gioan Eudes là xin Đức Thánh Cha phê chuẩn lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa. Nhưng nhóm Tam Điểm, kẻ thù của cha nào có để yên cho cha, họ luôn tìm cách quấy phá làm cho công việc bị trì trệ và nảy sinh nhiều vấn đề phiền toái khác nữa. Dù bị quấy phá, cha vẫn luôn nhiệt thành trong việc phổ biến lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ. Cha say mê rao giảng và làm việc tới mức ngã bệnh. Có những lần cha phải giảng mỗi ngày nhiều giờ trong suốt 12 tuần lễ. Trong mọi nơi mọi lúc, cha tận dụng cơ hội để nói về Chúa và Đức Mẹ. Cha chú tâm đặc biệt vào việc viết sách để phổ biến lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ, tác phẩm nổi tiếng của cha là “Mẫu tâm diệu kỳ”, “Đời sống và triều đại của Chúa Giêsu”…

Trong những giây phút cuối đời, anh em dòng nghe cha Gioan Eudes than thở:

- Con chỉ muốn yêu một mình Chúa, bây giờ và mãi mãi.

Ngày nay, Giáo hội tôn kính thánh Gioan Eudes là cha, là tiến sĩ và là tông đồ của lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cách riêng, ngài là người say mê tình yêu của Thiên Chúa và con người.