101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

25.  TÔI CƯƠNG QUYẾT VÂNG LỜI THIÊN CHÚA

 Thấy ảnh hưởng của thánh Giám mục Basiliô Cả (329-379) ngày một lan rộng trong giới trí thức cũng như giới bình dân Hy Lạp, bạo vương Valens, tín đồ bè rối Ariô, tìm cách triệt hạ ngài và chiếm giáo phận Cêsarê. Nhưng trước những đội binh và hình phạt đe dọa, Đức cha Basiliô vẫn trung kiên và không nhượng bộ yêu sách của địch thủ. Sau cùng, bạo vương phái Môđêtô, một viên quan có tiếng là mưu mô và tàn bạo.

Môđêtô hằm hằm tức giận nói với Đức cha Basiliô:

- Ác nhân, ngươi ở đâu tới đây? Ngươi dám phản hoàng đế được sao?

Đức Giám mục bình thản trả lời:

- Tôi không hiểu tại sao ngài gọi tôi là ác nhân?

- Mọi người đều tuân lệnh hoàng đế. Chỉ có ngươi dám khinh miệt hoàng thượng.

- Tôi phản đối những ai bất tuân lệnh Thiên Chúa, tôi cương quyết vâng lời Thiên Chúa, và nhất định phản đối những kẻ vi phạm luật Chúa. Ông nghĩ thế có phải không?

Thấy thái độ cứng nhắc không có hiệu quả, Môđêtô đổi chiến thuật:

- Đức Giám mục hãy tuân lệnh hoàng đế đi, như vậy ngài sẽ có danh vọng và chúng ta sẽ có chung một tín ngưỡng, và nên bằng hữu với nhau.

- Phải, tôi muốn kết thân với ông lắm, nhưng không phải để ủng hộ chương trình của hoàng đế và bọn lạc giáo Ariô. Tôi muốn ông cũng như trăm nghìn tín hữu Công giáo sống trong đoàn chiên của tôi. Chúng tôi kính yêu người Công giáo không phải vì quyền cao chức trọng nhưng vì tín ngưỡng chân thật và tâm hồn trong trắng của họ. Tôi biết ông là một trong những sĩ quan cao cấp của hoàng đế. Nhưng tôi tin chắc rằng tất cả danh vọng và quyền cao chức quý đó không làm cho ông hạnh phúc bằng tôi là người thờ phượng Thiên Chúa.

Môđêtô lại mất bình tĩnh, hắn đe dọa tịch thu tài sản, phát lưu và hành quyết ngài. Nhưng Đức Giám mục vẫn bình tĩnh trả lời:

- Môđêtô, ông đừng tưởng rằng những lời đe dọa đó có thể lung lạc được tôi. Nếu tôi không có tài sản thì ông tịch thu cái gì? Nếu cả thế giới chỉ là nơi lưu đày thì ông sẽ phát lưu tôi đi đâu? Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên đàng. Tôi không sợ hình phạt vì thân xác hèn mọn này đã suy nhược. Tôi không sợ chết vì có chết tôi mới có thể đến với Đấng tôi yêu mến là Chúa tạo thành vũ trụ.

Môđêtô bỡ ngỡ nói:

- Ta chưa hề gặp ai gan dạ như ngươi.

- Phải, có lẽ là thế, vì ông chưa đàm luận với một Giám mục nào khác. Trong những vấn đề khác chúng tôi rất khiêm tốn. Nhưng khi đề cập đến đức tin Công giáo và sự kính thờ Chúa Giêsu, thì chúng tôi không bao giờ nhượng bộ; chúng tôi không bao giờ được phép làm ô danh uy quyền của Thiên Chúa.

Sau đó, Môđêtô về tường trình công việc cho hoàng đế. Bọn lạc giáo này chuẩn bị xe cộ và khí giới phát lưu thánh nhân, nhưng việc không thành vì Chúa can thiệp.