101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

32.  THIÊN THẦN BẢO BỎ ĐẠO, TÔI CŨNG CHẲNG TIN

Thánh tử đạo Phanxicô Nguyễn Cần (1803-1837) là một thầy giảng quê ở tỉnh Hà Đông, Hà Nội.

Thầy Cần được cử đi giúp Đức cha Havard Du, rồi cha Retord Liêu. Khi thầy bị bắt vì đạo, nhiều người tỏ lòng thương hại thầy. Quan khuyên thầy bước qua thập giá để được tha, nhưng thầy cương quyết từ chối. Lính khiêng thầy đặt lên tượng ảnh Chúa, thầy ôm chặt lấy chân và la lên:

- Tôi không đạp lên ảnh Chúa đâu.

Một số giáo dân đã bỏ đạo nói:

- Tội nào Chúa chẳng tha, Phêrô chối Chúa ba lần mà còn làm thủ lĩnh Giáo hội.

Người khác lừa dối thầy:

- Cha Liêu nhắn thầy cứ bước qua thập giá, rồi sẽ về liệu sau.

Họ còn đe dọa:

- Nếu thầy không nghe, quan sẽ làm khổ cả làng ta đó.

Nhưng tất cả không làm xoay chuyển ý chí sắt đá của vị chứng nhân Đức Kitô. Thầy Cần quả quyết:

- Dù thiên thần xuống bảo tôi bỏ đạo, tôi cũng không tin. Dù rất kính trọng cha Liêu, tôi cũng không thể làm điều sai lạc đó được. Hơn nữa, tôi biết chắc ngài không ra lệnh tôi như vậy. Còn với dân chúng, tôi thương mến thật, nhưng cũng không vì họ mà xúc phạm đến Chúa.