101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

79.  QUAN TỔNG ĐỐC PHẢI LÀM GIÁM MỤC

 Thánh Ambrôsiô được tiến cử làm tổng đốc miền Liguria và Emilia thuộc miền Bắc nước Ý vào khoảng năm 370. Vào thời kỳ đó, những thành phố chính trong đế quốc đều rối ren vì thuế má nặng nề và thường bị khủng bố tàn phá; trái lại, ở Milanô, nhờ tài cai trị của quan tổng đốc Ambrôsiô mà dân chúng có được bình an trật tự. Cách cai trị khôn ngoan và nhân từ của ngài khiến cho dân chúng không phải lo âu, khổ sở. Họ cảm phục và yêu mến nhà cầm quyền trẻ tuổi liêm khiết và nhân từ như một người cha.

Nhưng thành phố Milanô lúc bấy giờ cũng còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề tôn giáo. Người đứng đầu giáo đoàn Milanô là Giám mục Auxenciô thuộc lạc giáo Ariô. Vì thế dân chúng chia rẽ nhau, một bên về phe Công giáo, một bên về phe lạc giáo Ariô. Năm 373, Auxenciô mất, dân chúng lại càng phản đối nhau kịch liệt trong việc tuyển chọn vị Giám mục mới, bên nào cũng muốn đưa người của mình lên làm Giám mục kế vị. Các Giám mục trong giáo tỉnh họp nhau để bầu, đã cử một phái đoàn đến hỏi ý kiến hoàng đế Valentinô. Trong khi đó, những người theo phe lạc giáo tụ tập rất đông vây quanh nhà thờ la hét om sòm, khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt và sôi nổi, vì mỗi bên đều muốn có Giám mục thuộc phe mình.

Trong thành phố Milanô, dân chúng sửa soạn những cuộc nổi loạn, vấn đề an ninh càng trở nên nghiêm trọng khó tránh khỏi đổ máu. Để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra, tổng đốc Ambrôsiô đã đến can thiệp, giúp dân chúng lấy lại bình tĩnh. Khi tổng đốc vừa nói mấy lời phủ dụ dân chúng thì bỗng có tiếng một đứa trẻ kêu lên:

- Ambrôsiô làm Giám mục!

Thật lạ lùng, không ai bảo ai cả, mọi người đồng thanh hô lớn:

- Ambrôsiô làm Giám mục! Ambrôsiô làm Giám mục.

Tiếng hô vang dậy cả nhà thờ, khiến hàng giáo sĩ đồng thanh chấp thuận và tuyên bố Ambrôsiô làm Giám mục giáo đoàn tỉnh Milanô. Ambrôsiô tuy là con của một gia đình Công giáo, nhưng đã hơn 30 tuổi rồi mà ngài vẫn chưa chịu phép Rửa tội, lại cũng chưa học đạo mấy. Ngài vịn vào lẽ đó để từ chối chức Giám mục, đàng khác ngài cũng tự cho mình không xứng đáng, cũng như không đủ tư cách để lãnh nhận chức vụ đó. Và để tỏ rõ thái độ, ngài làm ra vẻ rất ác nghiệt khi xử kiện, mặc dầu bình thường ngài là vị quan rất thanh khiết và nhân từ. Ngay chiều hôm đó, ngài đã kết án hành hình một phạm nhân trước khi tra hỏi. Rồi tối đến, ngài còn tổ chức một buổi khiêu vũ và cho mời cả những vũ nữ đến dự. Ngài tưởng rằng làm thế là người ta sẽ không chọn ngài làm Giám mục nữa ư? Nhưng Ambrôsiô đã lầm, dân chúng biết quá rõ ngài là vị quan công chính và thanh khiết, họ quá biết rằng ngài làm như thế là để từ chối chức vị Giám mục. Một lần nữa họ đồng thanh hô lớn:

- Lỗi của ngài chúng tôi xin chịu thay. Ambrôsiô phải làm Giám mục.

Bao nhiêu hành động để tỏ ra mình xấu xa, mà dân chúng vẫn cứ nhất định chọn Ambrôsiô làm Giám mục. Quá thất bại, nhà cầm quyền trẻ tuổi ấy liền tìm cách lẩn trốn. Đến đêm, Ambrôsiô trốn ra khỏi thành và đi ẩn mình trong nhà một người bạn ở miền quê. Nhưng trốn đâu cũng không thoát, người ta lại tìm thấy ngài. Bị thúc bách quá, Ambrôsiô liền tung ra một kế hoạch sau cùng là nại đến tòa án Cêsarê, vịn lý rằng ngài là công chức của nhà vua, nên thuộc quyền vua phân xử và quyết định. Dân chúng vẫn không chịu thua, vẫn nhất định muốn ngài phải làm Giám mục. Ambrôsiô không ngờ rằng hoàng đế Valentinô và các bạn lại có lời khẩn khoản xin ngài làm Giám mục, lưỡng lự mãi và cuối cùng ngài đành ưng thuận.

Việc đầu tiên cần phải làm để được tấn phong Giám mục là Ambrôsiô phải lãnh nhận các bí tích. Vậy trước hết Ambrôsiô phải chịu phép Rửa tội để trở thành con Chúa và gia nhập Hội thánh Công giáo. Có lẽ, ngài muốn để một thời gian khá lâu sau khi chịu phép rồi mới thụ phong Giám mục. Song vì dân chúng thúc bách, ngài đã chịu chức và hành lễ ngay tám ngày sau khi chịu phép Rửa tội. Hôm ấy là ngày 07.12.373.