101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

24.  Ở YÊN ĐÓ, ĐỂ TÔI ĐI XIN PHÉP BỀ TRÊN

Dòng Chúa Cứu Thế đang xây tu viện Materdomini. Công việc mới tiến hành được một tháng thì hết tiền, cha Bề trên Caione hỏi thánh Giêrađô:

- Chiều thứ bảy này phải trả tiền công cho thợ, nhưng chúng ta không còn đủ tiền, phải làm sao đây thầy Giêrađô?

- Thưa cha, con tin Chúa và Mẹ sẽ giúp chúng ta tiếp tục một tháng nữa. Nhưng sau tháng này, con nghĩ phải xin Đức Tổng Giám mục Gônza ban phép lạc quyên trong các giáo xứ thuộc giáo phận của ngài.

- Được, tôi giao việc đó cho thầy!

- Vâng! Sáng mai, khi dâng Thánh lễ, xin cha nói Chúa Giêsu giúp chúng ta!

Thứ bảy, trước giờ trả tiền lương cho thợ, nghe chuông ngoài phòng khách, cha Caione ra mở cửa thì thấy một gói bạc, ai đó treo nơi chốt cửa.

Vì thầy Giêrađô nổi tiếng hay làm phép lạ, cha Bề trên theo sự khôn ngoan nên cha nói với thầy Giêrađô:

- Từ nay, khi thầy cần làm phép lạ, phải xin phép tôi.

- Thưa cha, vâng!

Trưa hôm đó, một người thợ đang xây cất tu viện chẳng may trượt chân té từ trên giàn cao rơi xuống. Đang khi người thợ rơi xuống, Giêrađô trông thấy liền chỉ tay lên bảo:

- Này ông bạn, ở yên đó, để tôi đi xin phép Bề trên đã!

Cha Bề trên nghe thầy Giêrađô kể lại sự việc thì cười, ngài nói:

- Vậy là thầy đã làm phép lạ rồi, nhưng đó là trường hợp bắt buộc. Thầy hãy cho người thợ đó xuống đi.

Lúc ấy, người thợ vẫn lơ lửng trên không trung, không bám víu vào đâu cả, mọi người sửng sốt ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy sự kiện lạ lùng ấy. Sau khi xin phép, Giêrađô vui vẻ chạy ra nói:

- Được rồi, bây giờ anh xuống đất từ từ đi!

Và thân hình nặng nề của người thợ kia hạ xuống đất cách nhẹ nhàng, bình yên vô sự.