101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

86.  MỘT THỜI XA HOA, TRỤY LẠC CỦA MỘT SĨ QUAN

Cuộc sống của Chân phước Charles de Faucauld thuở thanh niên rất xa hoa, truỵ lạc, không thua gì thánh Augustinô. Là sinh viên ở trường võ bị Saint-Cyr, Charles rất thông minh nhưng lại vô kỷ luật, mê tán gái và thích ăn nhậu.

Một hôm, Charles de Faucauld rủ bạn bè trốn học đi dạo phố. Để người khác khỏi biết, Charles đã gắn một bộ râu mép giả. Trong lúc đang dùng bữa vui vẻ với bạn bè, bỗng bộ râu mép của Charles rơi xuống. Thật là không may cho anh, ông chủ quán ăn nhìn thấy thì sinh nghi, ông vội gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã ập tới, họ kiểm soát giấy tờ và phát hiện đây toàn là các sinh viên sĩ quan vi phạm kỷ luật. Cảnh sát liền chở các sinh viên về trường và cho nghỉ vài hôm trong khám. Tình nhân của Charles thì hàng tá. Vài cô lại còn có con riêng với anh nữa. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, Charles nhập đoàn thám hiểm sa mạc Sahara, nhưng anh vẫn tỏ ra vô kỷ luật, nên việc thăng quan tiến chức của anh rất chậm chạp.

Một hôm, Charles de Faucauld được Chúa đánh động mạnh mẽ, anh quyết tâm rời bỏ binh nghiệp, từ bỏ nếp sống cũ và hiến dâng đời mình cho Chúa. Nghe quyết tâm hoàn lương ấy, gia đình anh chẳng ai tin, lại còn phì cười nữa. Charles de Faucauld đã sang bên Thánh địa, xin vào dòng khổ tu Xitô, chịu chức linh mục và làm những việc hèn hạ trong nhà dòng, để nên giống Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cha Charles vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó ít lâu, ngài lại xin phép đến sa mạc Sahara, cư ngụ tại vùng Touareg, để sống với các thổ dân Berbères. Ở đây, cha Charles de Faucauld suốt ngày chầu Thánh Thể, viết sách, làm việc bác ái và rao giảng Tin mừng cho các thổ dân. Cha đã sống một cuộc đời rất khó nghèo và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.