101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

80.  MẤT THỜI GIỜ ĐỂ BẢO VỆ KẺ KHỐN NẠN

Thánh Vinh Sơn Phaolô là một tông đồ nổi tiếng về đức bác ái. Nhưng không phải vì thế mà ngài được mọi người quí mến, trái lại, có một số người vì ghen tương đã tố cáo và nói xấu ngài đến độ một ngày kia ngài cầm bút để viết những lời biện hộ cho mình. Nhưng rồi ngài đã xé ngay những gì vừa viết, và tự nhủ:

- Hỡi kẻ khốn nạn, ngươi mất thời giờ để bảo vệ ngươi, trong khi Chúa Giêsu đã chịu chết vô phương tự vệ trên thập giá.