101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

 87.  LẤY MÁU ĐỂ TẨY RỬA TỘI LỖI CỦA MÌNH

 Thánh Micae Hồ Đình Hy (1808-1857) quê ở Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Năm 21 tuổi, ông Hy kết hôn với cô Lucia Tân, sinh hạ được năm người con. Ông là một thư lại Bộ Công, vì thực hiện tốt mọi công tác được giao, nên dần dần ông được phong lên tới chức Thái bộc hàng Tam Phẩm, dưới triều vua Tự Đức, ông đặc trách ngành dệt tơ lụa vải vóc trong cả nước. Uy tín của ông ngày càng lớn.

Dù làm quan dưới triều vua bách hại đạo, quan Thái bộc không ngần ngại tỏ ra mình là người Công giáo. Thế nhưng khi giao dịch với giới quan lại, ông đã chịu nhiều tật xấu và sa ngã đôi phen. Ông quan hệ với một thiếu nữ trẻ, và sinh được ba người con ngoại hôn. Để chuộc lại lỗi lầm, ông đã rửa tội và đưa chúng về nuôi nấng tử tế như con chính thức của mình, và ông luôn cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi xin Chúa tha thứ. Ông thường tâm sự với bạn bè:

- Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không thể rửa sạch tội của tôi được. Có lẽ chỉ có thể rửa sạch bằng chính máu của tôi thôi.

Cuối năm 1856, khi quân Pháp tấn công vào Đà Nẵng thì quan Thái bộc Hồ Đình Hy bị bắt. Triều đình lấy cớ ông đã gởi con đi học ở Pénang (về sau người con này trở thành linh mục), nghĩa là có giao thiệp với nước ngoài.

Vua Tự Đức sai quân lính bắt ông phải nhận tội, bắt bước lên thập giá và kê khai tên các linh mục, kể cả quân lính có đạo. Ông cương quyết không bỏ đạo, nhưng vì bị tra tấn quá đau đớn, ông lỡ lời nói tên một vài tín hữu. Ông nghĩ rằng những người này đã trốn đi nơi khác, nào ngờ “bứt dây động rừng”, dựa vào lời ông triều đình đã bắt được 29 người. Trong đó 8 người chối đạo, còn 21 người vẫn kiên trung với đức tin. Ông cho rằng tất cả bị bắt là bởi mình, nên khóc lóc ân hận, xưng tội xin Chúa thứ tha và kiên quyết dùng chính máu mình để rửa sạch lỗi lầm đó.

Một lần vua Tự Đức khuyên ông nên nghĩ lại, ít là giả bộ bước qua thập giá. Ông thẳng thắn từ chối:

- Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước và tôi trung. Hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô, đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện.

Vua Tự Đức cho lính dẫn ông Hồ Đình Hy qua các phố Huế trong ba ngày, mỗi ngày đánh 50 trượng trước khi xử trảm ông. Lính vừa dẫn ông đi vừa rao:

- Bọn Gia Tô tin rằng chết vì đạo sẽ được lên Thiên đàng. Điều đó đúng hay sai không cần biết. Giêsu của Hồ Đình Hy đâu rồi, sao thấy y khổ mà không đến cứu.

Quan Thái bộc Hồ Đình Hy vẫn kiên trung giữ đạo đến cùng. Ngày 22.5.1857, ông bị chém đầu vì đạo Chúa.