101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

83.  KHỔ SỞ LÀ TẠI CỨ BÁM LẤY CỦA CẢI

Thánh Macariô là một ẩn sĩ xứ Ai Cập (thế kỷ IV). Ngài sống đơn sơ khó nghèo và liên lỉ trong cầu nguyện.

Một hôm, Macariô và một tu sĩ già khác chèo thuyền trên sông. Lúc đó, có một con thuyền khác cũng bơi trên sông với các ngài. Mấy vị võ quan trên thuyền sau thấy hai ông già vẻ mặt hồn nhiên sung sướng, liền nói nhỏ với nhau:

- Các vị trông kìa, hai lão già nghèo xơ xác mà sống vui vẻ không?

Macariô nghe thấy, ngài đáp lại một cách hài hước:

- Phải, các quan nói đúng đấy, chúng tôi là Macariô (tiếng Ai Cập nghĩa là sung sướng) thì sao lại không sung sướng. Nhưng chúng tôi có được hạnh phúc là vì đã khinh chê của cải thế gian, còn các ông, trái lại, khổ sở là tại cứ bám lấy của cải và làm nô lệ chúng.

Lời nói đó thành thực và có sức cảm hóa lạ thường, đến nỗi sau này một người trong bọn họ đã về phân phát hết của cải rồi đến xin làm môn đệ của Macariô.