101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

4.  HÃY DÂNG CHO TA TẤT CẢ TỘI LỖI CỦA CON NỮ

 Vào một đêm Giáng Sinh nọ, thánh Giêrônimô đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, thì Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói lòa. Chúa Hài Đồng âu yếm hỏi:

- Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không?

Thánh nhân đáp:

- Lạy Chúa Hài Đồng, con xin dâng Chúa trái tim của con.

- Đúng thế, nhưng còn gì khác nữa không?

- Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể.

Chúa Hài Đồng hỏi tiếp:

- Con còn điều gì khác nữa không?

Thánh nhân khẩn khoản thưa:

- Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu?

Chúa Hài Đồng bảo:

- Này Giêrônimô, hãy dâng cho Ta tất cả tội lỗi của con nữa.

Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại:

- Ôi, lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được.

- Được chứ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.

Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng. Ôi Thiên Chúa nhân lành vô cùng, Ngài chẳng muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của Ngài bằng việc tha thứ cho con người.