101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

Sưu tầm và biên soạn

LUY GONZAGA MARIA, CMC

 LỜI NGỎ

Bạn đọc thân mến,

Việc nên thánh

Không chỉ dành riêng cho một số người nào đó,

Nhưng là cho tất cả chúng ta

Như lời Chúa phán dạy:

“Các con hãy nên thánh thiện,

Như Cha các con là Đấng Thánh Thiện” (Mt 5,48).

Dù bạn là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân,

Bạn phải nên thánh.

Tất cả những ai được lên Thiên đàng

Thì đều là thánh.

Và dĩ nhiên trong Hỏa ngục

Chẳng có vị thánh nào ở đấy cả.

Các thánh cũng là những con người như chúng ta.

Có  những vị thánh thông minh tài giỏi,

Nhưng cũng có những vị kém cỏi, chẳng biết đọc chữ.

Có những vị thánh thiện từ thuở nhỏ,

Nhưng cũng có những vị là tội nhân trở lại.

Có những vị quyền cao chức trọng,

Nhưng cũng có những vị là dân thường hay nô lệ.

Có những vị hay làm phép lạ,

Nhưng đại đa số các thánh không làm phép lạ lúc sinh thời.

Có những vị đã được Giáo hội phong thánh,

Nhưng đại đa số các thánh chưa được tôn phong,

Mặc dù trước nhan Chúa họ đã là thánh.

Trong số đó có những người thân của bạn.

 

Các vị thánh là những bông hoa,

Muôn dáng vẻ, muôn hương sắc,

Rực rỡ trên Thiên đàng,

Làm thỏa lòng Thiên Chúa.

Và bạn cũng sẽ là thánh,

Nếu bạn trung thành sống giới răn Chúa dạy:

MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI.

Xin gởi đến bạn

101 Giai Thoại Các Thánh.

Ước mong tập sách nhỏ bé này

Sẽ phần nào giúp bạn

Thêm hăng say trong cuộc sống

Làm con Chúa và làm anh chị em với mọi người.

 Luy Gonzaga Maria