101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

31.  CHỊU KHÓ BƯỚC QUA THẬP GIÁ

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan  linh mục (1771-1840) và hai thầy giảng bị bắt trên đường về xứ Phúc Nhạc. Vì kính trọng ngài cao tuổi lại có tướng phúc hậu, một hôm quan tổng trấn nói với ngài:

- Ta muốn kết thân với ông. Ta chỉ muốn cứu mạng ông thôi. Xin ông chịu khó bước qua thập giá.

Cha Khoan trả lời:

- Mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ, tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết.

Rồi cha nói tiếp:

- Năm 1802, Thế Tổ Gia Long, thân phụ của hoàng đế ra Hà Nội, chúng tôi có đến ra mắt. Ngài hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Ngài yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống thuận hòa và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vẫn vâng lệnh vua nhắc nhở mọi người làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ Vua trên trời và tuân phục vua dưới đất, tôi vẫn xin Vua trên trời ban ơn cho các quan, để thời các ngài được thái hòa thịnh trị. Sao hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh Tiêân Đế mà tôi đã tuân hành biết bao năm nay?

- Thế ông không muốn sống à?

- Thưa quan, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị một cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng, với người kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên Thiên đàng.

- Ai bảo ông là có Thiên đàng?

- Đó là chuyện đương nhiên. Như nhà vua vẫn ban thưởng cho những trung thần, thì Vua trời đất lại không ban thưởng cho những tôi trung phục vụ Người đến chết sao? Nơi tưởng thưởng đó, chúng tôi gọi là Thiên đàng.

- Vậy ai dạy cho ông biết là có Chúa trời đất?

- Thưa quan tổng trấn, không cần phải ai dạy cả, chính trời đất vũ trụ là cuốn sách mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc phải nhận ra có Đấng Tạo Hóa và giữ gìn nó. Chúng tôi gọi Đấng Tạo Hóa đó là Chúa Trời và tôn thờ Người.

Một lần khác, cha Khoan đã nói thẳng với quan tổng trấn:

- Quan bảo tôi chà đạp thập giá là điều chẳng hợp lý chút nào?

Quan hỏi:

- Sao lại không hợp lý, ta chỉ cho ông con đường sống mà không hợp lý sao?

- Thưa quan, nếu nước nhà có biến, mà quan sợ chết đào ngũ thì quan là kẻ hèn nhát. Cũng vậy, tôi nhờ ơn Vua Cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ Người được.

Sau ba năm tù đày, cha Khoan đã được diễm phúc tử đạo.