Tháng 10


Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

 

Ngày 01 : Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Ngày 02 : Lễ kính các thiên thần bản mệnh

Ngày 03 : Chân phước Bartôlô Longô

Ngày 04 : Thánh Phanxicô Assisi

Ngày 05 : Thánh Maria Faustina Kowalska

Ngày 06 : Chân phước Maria Rôsa Đurôsơ

Ngày 07 : Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 08 : Thánh Simêon

Ngày 09 : Thánh Gioan Lêônarđi

Ngày 10 : Thánh Phanxicô Borgia

Ngày 11 : Thánh Kennet

Ngày 12 : Thánh Sêraphim Môngtêgranêrô

Ngày 13 : Thánh Edward

Ngày 14 : Thánh Callistô I

Ngày 15 : Thánh Têrêsa Avila

Ngày 16 : Thánh Margarita Maria Alacốc

Ngày 17 : Thánh Inhaxiô Antiôkia

Ngày 18 : Thánh Luca

Ngày 19 : Thánh Isaac Giogiơ, thánh Gioan Brêbớp và các bạn tử đạo

Ngày 20 : Chân phước Gioan XXIII

Ngày 21 : Thánh Hilariôn

Ngày 22 : Chân phước Timôthêô Giaccarđô

Ngày 23 : Thánh Gioan Capistranô

Ngày 24 : Thánh Antôn Maria Claret

Ngày 25 : Thánh Richơ Gwyn

Ngày 26 : Thánh Kính mười một vị tử đạo ở Almêria, Tây Ban Nha

Ngày 27 : Chân phước Contarđô Ferrini

Ngày 28 : Thánh Simon và thánh Giuđa

Ngày 29 : Thánh Narcissô

Ngày 30 : Chân phước Angelô Acri

Ngày 31 : Thánh Alphongsô Rôđriguê

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -   8  -  9  -  10  -  11  -  12

 

Trang các thánh :: Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments